ANBI

navigation_sitewide_header

readspeaker_link_text

ANBI

Diverse onderdelen van Thebe beschikken over de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit zijn instellingen die door de belastingdienst worden aangemerkt als het algemeen belang dienend.

Wat is het voordeel om als ANBI aangemerkt te worden door de Belastingdienst?
De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goede doelinstellingen en haar donateurs/erflaters.

De ANBI's dienen te voldoen aan de eisen van de Belastingdienst om in aanmerking te komen voor een beschikking die toegang geeft tot de bovengenoemde faciliteiten.

De informatie t.b.v. de ANBI vindt u hieronder: