ANBI - Stichting Thebe Midden Brabant

navigation_sitewide_header

readspeaker_link_text

ANBI - Stichting Thebe Midden Brabant

Naam van de organisatie

Stichting Thebe Midden-Brabant

RSIN nummer

003666840

KvK nummer

41095003

Contactgegevens

Bergstraat 6
5051 HC
Goirle
Tel: 0135315200

Doel en missie

In onze visie is elke zorgvrager uniek, met ieder een eigen achtergrond, leefsituatie, verwachtingen en behoeften. Mensen (moeten) ervaren dat hun eigen, persoonlijke zorgbehoeften en mogelijkheden centraal staan, ook wanneer zij gebruik maken van zorg of ondersteuning door anderen, hetzij uit het informele, dan wel uit het formele circuit.
Lees verder >

Actueel beleidsplan (hoofdlijnen)

Beloningsbeleid

  • Raad van Toezicht conform Normen NVTZ (Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg).
  • Raad van Bestuur conform WNT
  • Medewerkers conform CAO VVT

Bestuurssamenstelling

Luc Kenter
Rob Stam
Marijke Megens

Financiële gegevens

www.jaarverslagenzorg.nl
zie jaardocument: 
Stichting Thebe Midden Brabant