ANBI - Stichting Thebe West Brabant

navigation_sitewide_header

readspeaker_link_text

ANBI - Stichting Thebe West Brabant

Naam van de organisatie

Stichting Thebe West Brabant

RSIN nummer

815082666

KvK nummer

20120577

Contactgegevens

Postbus 9757
4801 LW Breda
Tel: 076-5233833

Doel en missie

In onze visie is elke zorgvrager uniek, met ieder een eigen achtergrond, leefsituatie, verwachtingen en behoeften. Mensen (moeten) ervaren dat hun eigen, persoonlijke zorgbehoeften en mogelijkheden centraal staan, ook wanneer zij gebruik maken van zorg of ondersteuning door anderen, hetzij uit het informele, dan wel uit het formele circuit.
Lees verder >

Actueel beleidsplan (hoofdlijnen)

Beloningsbeleid

  • Raad van Toezicht conform Normen NVTZ (Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg).
  • Raad van Bestuur conform WNT
  • Medewerkers conform CAO VVT

Bestuurssamenstelling

Luc Kenter
Rob Stam
Marijke Megens

Financiële gegevens

www.jaarverslagenzorg.nl
zie jaardocument: 
Stichting Thebe West Brabant