ANBI - Stichting Zorggroep West- en Midden-Brabant

navigation_sitewide_header

readspeaker_link_text

ANBI - Stichting Zorggroep West- en Midden-Brabant

Naam van de organisatie

Stichting Zorggroep West- en Midden-Brabant

RSIN nummer

800393247

KvK nummer

41105788

Contactgegevens

Postbus 9757
4801 LW Breda
Tel: 088-1171000

Doel en missie

In onze visie is elke zorgvrager uniek, met ieder een eigen achtergrond, leefsituatie, verwachtingen en behoeften. Mensen (moeten) ervaren dat hun eigen, persoonlijke zorgbehoeften en mogelijkheden centraal staan, ook wanneer zij gebruik maken van zorg of ondersteuning door anderen, hetzij uit het informele, dan wel uit het formele circuit.
Lees verder >

Actueel beleidsplan (hoofdlijnen)

Beloningsbeleid

  • Raad van Toezicht conform Normen NVTZ (Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg).
  • Raad van Bestuur conform WNT
  • Medewerkers conform CAO VVT

Bestuurssamenstelling

Luc Kenter
Rob Stam
Marijke Megens

Financiƫle gegevens

www.jaarverslagenzorg.nl
zie jaardocument: Stichting Zorggroep West en Midden-Brabant