Cliëntvertrouwenspersoon

navigation_sitewide_header

readspeaker_link_text

Cliëntvertrouwenspersoon


Thebe werkt voor de vervulling van de taken van de klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon met Stichting Zorgbelang Brabant.

Cliëntvertrouwenspersoon/consulent ouderenmishandeling

Zijn het persoonlijke zaken waar u mee zit en waarvoor u een oplossing zoekt? In dit geval is er niet altijd sprake van een klacht, maar betreft het meer een kwestie waarover u wilt praten. Ook dan kan de cliënt een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Binnen de mogelijkheden die er zijn tracht de vertrouwenspersoon deze kwesties zo snel als mogelijk naar de juiste personen te geleiden.

De functie van cliëntvertrouwenspersoon heeft tot doel de individuele cliënt meer tot zijn recht te laten komen door te ondersteunen in situaties waar onvrede over bestaat. Daarnaast is de vertrouwenspersoon ook diegene die benaderd kan worden wanneer er ouderenmishandeling dreigt of aanwezig is. Bereikbaarheid cliëntvertrouwenspersoon/ consulent ouderenmishandeling Als er een kwestie is of wanneer er een situatie van ouderenmishandeling is of dreigt te ontstaan bij of rondom een cliënt, kan ieder die dit signaleert contact opnemen met een van de cliëntvertrouwenspersonen/ consulenten ouderenmishandeling:

Corrie van den Hoven & Ineke van der Wel Corrie van den Hoven & Ineke van der Wel

Telefoonnummer: 013 - 202 00 52 (bereikbaarheid tijdens werkdagen)
E-mailadres: thebe@zorgbelang-brabant.nl

Indien nodig komen zij uiteraard bij de cliënt langs.

Klachtenregeling en klachtenfunctionaris

Bent u ergens ontevreden over, dan proberen we dit onderling op te lossen tussen medewerker, manager en cliënt (of diens vertegenwoordiger). In dit geval is de klachtenregeling van Thebe van toepassing. Deze klachtenregeling heeft tot doel:

  • Recht te doen aan de individuele klager door een procedure voor behandeling van de klacht te bieden.
  • Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van zorg door Thebe.


Klachtafwikkeling

De klachtenregeling volgt de volgende lijn van klachtafwikkeling:

  1. Bespreek uw onvrede met de medewerker op zoek naar een oplossing voor uw onvrede (artikel 3 van de Klachtenregeling);
  2. Bespreek uw onvrede met de leidinggevende van de medewerker op zoek naar een oplossing voor uw onvrede (artikel 3 van de Klachtenregeling);
  3. Laat onze Klachtenfunctionaris u bij het zoeken naar een duurzame oplossing voor uw onvrede en herstel van de relaties helpen (artikel 4 van de Klachtenregeling). De Klachtenfunctionaris kan u ook adviseren over deze klachtenregeling en kan u helpen bij het opstellen van een formele klacht.
  4. Dien een formele schriftelijke klacht in bij de raad van bestuur van Thebe (hoofdstuk 4 van de Klachtenregeling). De raad van bestuur kan (na afstemming met u) advies vragen aan de Regionale Klachtencommissie en geeft een oordeel over uw klacht.
  5. Richt uw klacht aan de Geschillencommissie Zorg (VVG) als u niet tevreden bent over de klachtafwikkeling door Thebe (artikel 24 van de Klachtenregeling).

Inzet klachtenfunctionaris

Soms kan de inzet van de klachtenfunctionaris daarbij behulpzaam zijn: om een effectieve oplossing te bevorderen of om de relatie te herstellen. De klachtenfunctionaris neemt daarbij een onafhankelijke en neutrale rol in. Lukt het niet om te komen tot een oplossing, dan kan een formele klacht worden ingediend en kan de raad van bestuur om een oordeel worden gevraagd.

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris

Sjoek de Vries

Sjoek de Vries

Telefoonnummer: 06 - 820 470 11
E-mailadres:
sdvries@zorgbelang-brabant.nl

Overige contactgegevens


Raad van bestuur

Telefonisch: 088 - 117 10 00
Per e-mail:
raad.van.bestuur@thebe.nl
Schriftelijk:
Raad van bestuur
Postbus 9757
4801 LW Breda

Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg

Telefonisch: 070 - 310 5380
Internet: www.degeschillencommissie.nl
Postadres:
Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

Downloads