Klachtenregeling

navigation_sitewide_header

readspeaker_link_text

Klachtenregeling

In het onverhoopte geval van ontevredenheid of een klacht van een cliënt (of diens vertegenwoordiger of nabestaande) over onze zorgverlening, maatschappelijke ondersteuning of andere dienstverlening, is de Klachtenregeling Cliënten van toepassing.

Deze Klachtenregeling heeft tot doel:

  • Recht te doen aan de individuele klager door een procedure voor behandeling van klachten aan te bieden; en
  • Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg door Thebe.


Klachtafwikkeling

De Klachtenregeling volgt de volgende lijn van klachtafwikkeling:

  1. Bespreek uw onvrede met de medewerker (artikel 3 van de Klachtenregeling) op zoek naar een oplossing voor uw onvrede;
  2. Bespreek uw onvrede met de leidinggevende van de medewerker (artikel 3 van de Klachtenregeling) op zoek naar een oplossing voor uw onvrede;
  3. Laat onze Klachtenfunctionaris u helpen (artikel 4 van de Klachtenregeling) bij het zoeken naar een duurzame oplossing voor uw onvrede en herstel van de relaties. De Klachtenfunctionaris kan u ook adviseren over deze klachtenregeling en kan u helpen bij het opstellen van een formele klacht.
  4. Dien een formele schriftelijke klacht in bij de raad van bestuur van Thebe (hoofdstuk 4 van de Klachtenregeling). De raad van bestuur kan (na afstemming met u) advies vragen aan de Regionale Klachtencommissie en geeft een oordeel over uw klacht.
  5. Richt uw klacht aan de Geschillencommissie Zorg (VVG) (artikel 24 van de Klachtenregeling), als u niet tevreden bent over de klachtafwikkeling door Thebe.

Contact

Klachtenfunctionaris:
Telefonisch: 088 117 5005
Per e-mail: klacht@thebe.nl
Schriftelijk: Thebe t.a.v. CSB Klachtbemiddeling
Postbus 9757
4801 LW Breda

Raad van bestuur:
Telefonisch: 088 – 117 10 00
Per e-mail: raad.van.bestuur@thebe.nl
Schriftelijk: Raad van bestuur
Postbus 9757
4801 LW Breda

Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
Telefonisch: 070 310 5380
Internet: www.degeschillencommissie.nl
Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

Download