De Bedoeling

navigation_sitewide_header

readspeaker_link_text

De Bedoeling

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het vergroten van de eigen regie van onze cliënten. Daar gaan we de komende jaren mee verder. En wat we vooral willen, is dat de zorg die we bieden waardevol is. Waarbij we uitgaan van wat belangrijk is in het leven van elke unieke cliënt. Daar proberen we aan bij te dragen met onze zorg. Deze missie hebben we onder woorden gebracht in De Bedoeling en vier doelgroepspecifieke visies die daaruit voortkomen.

Doelgroepspecifieke visies

Samen veranderen we de zorg

Thebe heeft de afgelopen tijd ook hard gewerkt aan het nieuwe besturingsmodel. Uit de vele mooie gesprekken met medewerkers én cliënten is De Bedoeling voortgekomen. Met de Bedoeling als rode draad zijn we in gesprek gegaan met elkaar wat dit nou betekent voor het werk voor de medewerkers, voor hun team en voor Thebe?

De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het visiedocument.