Specialistische zorg

navigation_sitewide_header

readspeaker_link_text

Specialistische zorg

Zorg voor iedereen

De zorgvraag van ouderen en hulpbehoevenden wordt steeds complexer. Mensen krijgen te maken met meerdere aandoeningen naast elkaar, waardoor een specialistische kijk op zorg noodzakelijk is. Ook vindt er een verschuiving plaats van ziekenhuiszorg naar eerstelijns zorg en thuiszorg, waardoor u wellicht langer op uzelf en anderen aangewezen bent. Om iedereen met een zorgvraag optimaal te bedienen, is er bij Thebe goede specialistische zorg op maat beschikbaar, voor zowel thuiswonenden als bewoners van woonzorgcentra en verpleeghuizen.

Er zijn verschillende vormen mogelijk van specialistische zorg. Wij verlenen specialistische zorg aan mensen op het gebied van:

  • Complexe psychogeriatrie
  • Complexe somatiek
  • Niet Aangeboren Hersenletsel
  • Jonge mensen met dementie (>65)
  • Gerontopsychiatrie
  • Geriatrische revalidatie

Wat is niet aangeboren hersenletsel?

Wat is Cognitieve Neuro Revalidatie?

Meer informatie over Cognitieve Neuro Revalidatie vindt u hier.

Wij begrijpen dat u, zolang het mogelijk is, zelfstandig wil blijven wonen. Door de inzet van multidisciplinaire teams zorgen experts van Thebe er voor dat u een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven behoudt; zo dicht mogelijk bij uw eigen omgeving. Ook mensen met ernstige lichamelijke en/of gedragsbeperkingen kunnen bij ons terecht voor betrouwbare zorg en behandeling. Zo behoudt iedereen een waardevol bestaan.

In samenspraak met u en uw familie streven we er naar om realistische doelen te stellen die duidelijkheid geven over wat jullie te wachten staat. Tijdens het opstellen van het behandelplan kijken we samen met u welke doelen prioriteit hebben voor uw revalidatieproces. Door alles stapsgewijs aan te pakken, krijgt u meer controle over uw eigen vooruitgang.

U krijgt optimale zorg, advies, ondersteuning, begeleiding en behandeling als u gebruik maakt van het expertteam dat gespecialiseerd is in uw complexe zorgvraag. Dit betekent dat u zowel zorg binnen verpleeghuizen, woonzorgcentra en uw thuissituatie mag verwachten.

Specialistische woonzorgcentra

Bekijk wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van specialistische zorg >>

Meer informatie


Bent u woonachtig in de omgeving Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk?

Bureau Zorgadvies
Tel. (088) 117 89 20 , maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. 
zorgadvies@thebe.nl

Bent u woonachtig in Breda en omgeving?

Cliënten Service Bureau
tel. 076 523 38 40, maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur. 
clientenservicebureau@thebe.nl