Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten die gebruik maken van de zorg en behandeling van Thebe. Thebe hecht veel waarde aan de wensen en ideeën van alle cliënten. Omdat het onmogelijk is om met iedere cliënt persoonlijk in gesprek te gaan heeft Thebe conform de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) cliëntenraden ingesteld op de zorglocaties. Thebe Wijkverpleging heeft een eigen cliëntenraad. Een afvaardiging van deze leden vormt de centrale cliëntenraad Thebe.

Cliëntenraad geeft advies

De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de manager en/of raad van bestuur. In de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is geregeld voor welke onderwerpen de zorginstelling de cliëntenraad in de gelegenheid moet stellen een advies uit te brengen.

Cliëntenraad is geen klachtencommissie

De cliëntenraad is geen klachtencommissie. Als u een klacht heeft over de zorgverlening van Thebe kunt u dit zelf aangeven. Dit kan rechtstreeks aan de zorgverleners of door contact op te nemen met de verantwoordelijk manager. Ook kan gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling voor cliënten.

Contactgegevens

Hieronder vindt u de contactgegevens van de cliëntenraden binnen Thebe. U kunt contact leggen via de ambtelijk secretaris van de desbetreffende cliëntenraad. Ook als u interesse heeft om zitting te nemen in één van de cliëntenraden binnen Thebe kunt u daar terecht.

Centrale Cliëntenraad Thebe

Ambtelijk secretaris: Monique Konings
E-mail: Monique.konings@thebe.nl
Postadres: Liesboslaan 2, 4813 EC in Breda
Telefoon: 088- 1171000 (secretariaat)

Cliëntenraad Thebe Wijkverpleging

E-mailadres cliëntenraad wijkverpleging: Clientenraad.Wijkverpleging@thebe.nl

Jaarverslag

Onderstaand leest u het jaarverslag van de cliëntenraad wijkverpleging 

Veelgestelde vragen cliëntenraad

Onderstaand leest u de veelgestelde vragen