18 augustus 2023

Nieuw: Instructiefilmpjes voor mantelzorgers

In instructiefilmpjes wordt stap voor stap voorgedaan hoe een mantelzorger een bepaalde handeling kan uitvoeren. Eenvoudig en duidelijk.

Het aantal ouderen groeit sterk. Steeds meer mensen doen een beroep op professionele zorg. Maar het aantal zorgmedewerkers groeit niet mee. Daarom kijkt Thebe goed naar de zorg die wordt verleend: wat is noodzakelijk, wat kan anders worden georganiseerd? Buiten dat merken wij dat mensen het fijn vinden om de dagelijkse taken, met een beetje hulp van een dierbare, zelf te blijven doen. Het geeft structuur en invulling aan de dag. Tegelijkertijd kunnen de zorgmedewerkers dan het werk doen waarbij ze écht onmisbaar zijn in de professionele zorg.   

 
Hulp door mantelzorgers 
Vaak willen mensen wel helpen bij de verzorging van hun naasten maar ze zijn soms bang dat ze iets verkeerd doen, ergens niet aan denken of niet weten hoe ze moeten starten.  Daar heeft de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) van Thebe over nagedacht en is tot de oplossing gekomen om voor een aantal eenvoudige handelingen instructiefilmpjes voor mantelzorgers te maken. Met deze instructiefilmpjes wordt stap voor stap voorgedaan hoe een mantelzorger een bepaalde handeling kan uitvoeren. Eenvoudig en duidelijk.  

In de zomerperiode is het extra lastig de planning rond te krijgen. Daarom heeft Thebe de familieleden en naasten van de cliënten gevraagd een handje mee te helpen.  Daarover is een brief naar alle naasten gestuurd. Thebe heeft gemerkt dat naasten graag hun steentje willen bijdragen maar ook vragen hebben. Bijvoorbeeld: wat is een goede en veilige manier om aan te kleden of hoe doe ik steunkousen aan bij mijn moeder?  klik hier voor de filmpjes