Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Om goed te blijven inspelen op de veranderingen in onze omgeving, kijkt Thebe steeds een aantal jaren vooruit of de koers nog steeds actueel is. In 2017 heeft Thebe de meerjarenkoers uitgewerkt in het document ‘Strategische koers 2017 – 2021: Thebe volop in beweging’.  Deze koers bouwt voort op de richting die al enkele jaren daarvoor in gang is gezet. Deze koers bestaat uit een achttal pijlers. Deze hebben we samengevat in een animatiefilm en hieronder nader toegelicht.

1. Werken volgens de Bedoeling
Alle medewerkers volgen een ontwikkelprogramma van 5 dagen: ‘Werken volgens de Bedoeling’. Hiermee krijgen alle medewerkers de mogelijkheid om professioneel te groeien en een persoonlijke ontwikkeling door te maken. Onderdeel van dit programma is dat iedereen inzicht in de eigen talenten krijgt. Eind van het jaar 2018 had 85-90% van de medewerkers het programma afgerond. De laatste groepen starten in oktober 2019 met het ontwikkelprogramma. Inmiddels wordt gekeken naar de borging van dit programma.

Voor een indruk van de kick off van het ontwikkelprogramma klikt u hier.

Lees het verhaal van Echtpaar van Stigt en Frank Sints om te zien welke mooie dingen we doen door te werken volgens de bedoeling.  

2. Arbeidsmarkt
De Nederlandse zorgsector heeft te maken met een krapte op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat de krapte voor verzorgend en verplegend personeel nog toeneemt. Daarom heeft Thebe een aantal activiteiten opgepakt om gemotiveerde medewerkers aan te trekken en deze te behouden. Dit zijn initiatieven die we vaak samen met andere zorgorganisaties en opleidingspartners uitvoeren. Samen staan we sterker en kunnen we op het gebied van imago van en behoud voor de zorgsector meer betekenen. Enkele innovatieve vormen van opleiden zijn SwitchZ en de Zorg Innovatie Centra (ZIC). Beide zijn in 2018 gestart.

SwitchZ: Op initiatief van Thebe, leiden we samen met De Wever, Riethorst Stromenland, De Volckaert en Gloudemans & Dilven zij-instromers op. Karien Hendriks is een van de studenten van het SwitchZ-traject. Lees haar verhaal

ZIC: In februari 2018 is Thebe in samenwerking met Fontys gestart op de locatie Elisabeth in Goirle met twee Zorg Innovatie Centra (ZIC). Een ZIC is een afdeling waar medewerkers en een relatief grote groep studenten samenwerken, met als doel om zorgverlening, opleiden, leren, innoveren en onderzoeken te combineren.

Het aantal leerlingen binnen Thebe is in 2018 met 5% toegenomen.

Meer weten over werken en leren bij Thebe? Klik dan hier.

3. Ontwikkeling en versterking van medewerkers
Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie. Zij maken de Bedoeling van Thebe waar. Iedere dag opnieuw. We geloven dat onze medewerkers het meeste werkplezier hebben als ze zelf keuzes kunnen maken. Vanuit ons besturingsmodel geven we onze medewerkers in de zelfstandige teams veel ruimte en verantwoordelijkheid om goede zorg te kunnen leveren. Dat verdienen onze medewerkers ook, want zij zijn deskundig, aandachtig en toegewijd. Daarom investeren we veel in hun ontwikkeling. Maar we gaan een stap verder. De passie van onze professionals ligt bij cliënten. Mede door de krapte op de arbeidsmarkt is de werkdruk in de zorgsector hoog. Het is cruciaal dat medewerkers niet alleen goed voor cliënten, maar ook goed voor zichzelf zorgen. Enerzijds doen we dit door een ontwikkelprogramma aan te bieden. Maar we doen meer. In 2018 zijn we gestart met een traject rondom werkdruk en werkplezier. De komende jaren wordt dit uitgebreid via een omvangrijk vitailiteitsprogramma om onze medewerkers te inspireren en ondersteunen om fit en met plezier te kunnen blijven werken.

Werkplezier is voor onze medewerkers belangrijk, maar natuurlijk ook voor onze cliënten en bewoners. Lees het verhaal van Mien Timmers, activiteitenbegeleider bij Thebe Lucia. 

4. Ontwikkeling van het zorgaanbod
Mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen en hun eigen leven blijven organiseren. Het zorgaanbod van Thebe ontwikkelt zich om aan te sluiten bij deze ontwikkelingen. Zo zijn we actief op het gebied van preventieve en aanvullende diensten, maar ook op tijdelijke verblijfzorg. Bijvoorbeeld revalidatiezorg of eerstelijns verblijf.

In mei 2018 is de afdeling voor geriatrische revalidatiezorg van Thebe verhuisd van de locatie Aeneas naar het Amphia ziekenhuis. Door deze verhuizing is nauwere samenwerking met het ziekenhuis mogelijk en wordt de zorg aan cliënten die na hun verblijf in het ziekenhuis gaan revalideren verbeterd. Meer informatie hierover zie je in dit filmpje.

Hoe Thebe aandacht besteedt aan zelfredzaamheid leest u in het verhaal van Monique Dirks

5. Zorgtechnologie en innovatie
Zorgtechnologie en domotica kan een aanvulling zijn op de zorg en soms zelfs een vervanging van een deel van de zorg, waardoor mensen langer fijn en comfortabel hun eigen leven kunnen blijven organiseren. Dat vinden we belangrijk. Enkele voorbeelden van de innovaties waar we in 2018 onze aandacht op hebben gericht zijn leefstijlmonitoring (Sensara) en de Tessa zorgrobot. 

De Sensara leefstijl monitoring geeft een signaal aan familie, buren of de zorgverlener als er met iemand iets niet pluis is.

Tessa is een zorgrobot die mensen in de structuur van de dag helpt en informatie geeft als bijvoorbeeld medicatie ingenomen moet worden. Over de ervaringen met zorgrobot Tessa kunt u lezen in het verhaal van Wil van Beek

We gaan door op deze weg; zo onderzoeken we ook de mogelijkheden van zorgtechnologie voor vermindering van de vrijheidsbeperking in onze woonzorgcentra. Meer informatie vind je hier.

6. Informele zorg
Informele zorg gaat zowel over vrijwilligers als over mantelzorgers / naasten. Thebe is eind 2018 gestart met een verdieping van het vrijwilligersbeleid, om beter aan te sluiten bij de veranderende behoeften van mensen die als vrijwilliger actief zijn. Dit loopt door in 2019.
Thebe geeft de zorg altijd samen met de cliënt en zijn naasten vorm. We zien dat steeds meer mensen thuis blijven wonen en dat mantelzorgers intensief betrokken zijn bij de zorg. Daarom geven we ook aandacht aan mantelzorgers. In november 2018 hebben we samen met ledenvereniging Thebe Extra een webinar verzorgd over mantelzorg. Klik hier om dit webinar terug te kijken. Ook in 2019 zet Thebe in op ondersteuning van cliënten en hun naasten, om zo lang mogelijk fijn en comfortabel thuis te kunnen wonen.

De band die cliënten soms hebben met vrijwilligers geeft aan hoe belangrijk vrijwilligers zijn. Lees het verhaal van Casper van Assouw, vrijwilliger bij Thebe de Vloet. 

7. Expertisecentrum
Omdat de zorgvragen van onze cliënten steeds complexer worden, is verdere verdieping van kennis en specialisatie nodig. Als grote zorgaanbieder heeft Thebe verschillende specialistische disciplines, die soms een regionale functie hebben. In 2018 is veel werk verricht om de aanwezige kennis over specialismen in kaart te brengen en via een expertisecentrum beter gebundeld en beschikbaar te maken voor alle medewerkers. Het Thebe Expertisecentrum is in het voorjaar van 2019 geopend voor alle medewerkers.

Voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten is Thebe verbonden aan de academische netwerken UKON (Radboud Universiteit) en de Academische werkplaats Ouderenzorg aan de Universiteit van Tilburg, Tranzo.

Een van de onderwerpen waar Thebe zich in verdiept is mensen met de ziekte van Korsakov. Zorgcentrum Lucia in Breda heeft als enige in de regio speciale afdelingen voor mensen met Korsakov-dementie. Lees het verhaal van psycholoog Ronald Geelen over dit syndroom. 

8. Vastgoed voor zorg met verblijf
In 2017 is het meerjaren vastgoedplan vastgesteld. In het kader van dit plan zijn in 2018 de tweepersoonskamers op locatie de Hillen in Breda afgebouwd. Dit wordt ook voorbereid voor locatie De Vloet in Oisterwijk; daar vindt de realisatie plaats in 2019. Vanaf dat moment hebben al onze cliënten in de woonzorgcentra een eigen (slaap)kamer.

Eind 2017 is de nieuwbouw Haga in Breda opgeleverd. In 2018 is gestart met de sloop van het oude Haga complex. Op deze plaats wordt straks de nieuwbouw Heilaarstraat, ter vervanging van Lucia, gerealiseerd.

Tot slot is de nieuwbouw van Janshove in Baarle-Nassau in 2018 verder voorbereid. Belangrijke stap in 2018 was de ondertekening van de overeenkomst met woningbouwcorporatie Leystromen en gemeente Baarle-Nassau rondom de Gasterij bij dit nieuwbouwproject. Meer informatie vind je hier.