Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Soms zijn er van die momenten dat het gewoon even niet meer gaat. Herkent u dit?

Wij komen op bezoek

Wij komen bij u op bezoek om met u te kijken wat uw vraag is en wat we voor u kunnen betekenen. Inmiddels hebben we al meer dan 200 bezoeken afgelegd. De vragen variëren enorm: van een maatje om samen de tuin op te knappen tot iemand om mee te praten of een stukje te wandelen.

Wat bieden wij?

Route Ont-Moet staat voor samen het verschil maken om, met elkaar, de burger in regie en zelfredzaamheid te ondersteunen.

"Route Ont-moet" staat voor de route van de begeleiders langs de kwetsbare inwoners van Breda zonder dat er sprake is van dwang of moeten. Onder kwetsbare inwoners van Breda verstaan we mensen die t.g.v. hun leeftijd; onderliggende zorgvragen; mantelzorgeractiviteiten; tegenslagen in het leven; enz. moeite hebben om de regie over het eigen leven en hun participatie aan de samenleving vorm en inhoud te geven. Waarbij, met name voor de mantelzorgers, vooral de dreigende overbelasting een rol speelt.
Dit initiatief sluit aan op de situatie en behoefte van zowel de kwetsbare burger als diens mantelzorger, maar biedt ook vanuit de participatiegedachte een platform aan mensen in de bijstand of met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Effe Buurten en Huis van de Buurt is een laagdrempelige inloop voor de gemeenten Alphen en Chaam en Breda, en maakt gebruik van de plaatselijke voorzieningen (denk aan b.v. een cultureel centrum, wijkgebouwen, maar ook locaties van dagactiviteitencentra).

Prettig Thuis in gesprek stelt de vraag wat men nodig heeft om op een prettige manier zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Dat kan zijn met een maatje, een klusje, een lekkere maaltijd of samen activiteiten ondernemen.

Mantelzorgondersteuning richt zich specifiek op de mantelzorger en zijn/haar eigen vragen en zorgen. Daarbij richten we ons op de laagdrempelige kortdurende ondersteuning. Maar ook op professionele, meer-uren ondersteuning waarbij er sprake kan zijn van respijtzorg of zorgpartnerschap.

Samen aan de slag zijn participatie en leerwerkplekken voor mensen met een afstand tot het arbeidsproces. Zij worden in de gelegenheid gesteld om nieuwe vaardigheden te leren die hun meer kansen geeft op betaalde arbeid.

Bereikbaarheid/aanmelding

Wilt u een huisbezoek? U kunt zich aanmelden via telefoon, mail of aanmeldformulier:

Ook voor andere vragen kunt u bovenstaande telefoonnummer of mailadres gebruiken. Wij zijn op maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 09.30 uur tot 16.00 uur.
U vindt ons overigens ook op Facebook

De huisbezoeken gaan op afspraak, de inzet van vrijwilligers en leerlingen is op weekdagen. Het huis van de buurt is open op dinsdagmiddag.
Effe Buurten in Alphen en Chaam is open op dinsdagmiddag en woensdagochtend.

We kunnen verwijzingen doorkrijgen via huisartsen, wijkverpleging, Casemanagers dementie, klantmanager WMO en welzijnsorganisaties in Breda.

Kosten

Het huisbezoek kost niets, de ingezette dienstverlening heeft een eigen tarief afhankelijk van betreffende dienst of product.

Het team

Team Route Ont-Moet draait gedeeltelijk op vrijwilligers en studenten en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Professionals met vakkennis ondersteunen en begeleiden waar nodig en zien toe dat de kwaliteit van begeleiding gewaarborgd blijft.
We zijn eenpraktijkgerichte leer- en ervaringsplek.