Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Vanuit de activiteitenbegeleiding van woonzorgcentrum Park Stanislaus te Moergestel is in 2014 de wens geuit om een stichting op te richten die wat “extra’s” zou kunnen toevoegen. Een aantal mensen hebben deze wens ter harte genomen en hieruit is de “Stichting Vrienden van Park Stanislaus”, ontstaan.

Doelstelling stichting
Ten behoeve van de bewoners van  woonzorgcentrum Park Stanislaus extra voorzieningen in de vorm van projecten of activiteiten te faciliteren die niet of niet geheel kunnen worden gefinancierd uit de reguliere budgetten. De voorzieningen kunnen als extra doel hebben om integratie met andere inwoners van Moergestel te realiseren.

Aldus notarieel vastgelegd.

Met andere woorden:
Evenals de meeste zorgcentra wordt ook zorgcentrum Park Stanislaus de laatste jaren steeds meer geconfronteerd met krapper wordende budgetten en daardoor noodzakelijke kostenbesparingen. Het managementteam van Park Stanislaus zal projecten/activiteiten, die men graag gerealiseerd ziet,  onder de aandacht brengen. De Stichting zal zich inzetten om het budget, wat nodig is voor een project/activiteit, bijeen te krijgen. 

De extra gerealiseerde voorzieningen zullen ongetwijfeld een toegevoegde waarde hebben voor het welzijn van onze bewoners en de integratie van Park Stanislaus in ons mooie dorp. ”We zien het als de kers op de taart!”

Inkomsten
De stichting is afhankelijk van giften (o.a. fondsenwerving), subsidies, legaten en schenkingen, om inkomsten te kunnen realiseren.

Samenstelling bestuur Vrienden van Park Stanislaus

  • Wim van Dijk, voorzitter

  • Marijke van de Loo, secretaris

  • Paul Jansen, penningmeester

  • Emilie von der Fuhr, bestuurslid

  • Leon Kuypers, bestuurslid

Giften aftrekbaar
De Belastingdienst heeft de stichting de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend (RSIN/fiscaal nummer  8546 14 515). Dat betekent dat giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u vriend worden?
Bewoners van Park Stanislaus, familie en andere belangstellenden kunnen laten blijken dat zij het doel van de stichting een warm hart toedragen. Dit kan door zich middels een “Vriendenkaart”, (hier te downloaden of bij de receptie te verkrijgen),  aan te melden als “Vriend” van Park Stanislaus.

Donaties
Voor een eenmalige gift, een jaarlijkse bijdrage of een ondersteuning van een lopend project ontvangen wij uw bijdrage graag op rekeningnummer NL92 RABO 0300747578 ten name van Stichting Vrienden van Park Stanislaus.

Contact
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de stichting Marijke van de Loo, 013- 513 3421, of per email: info@vriendenvanparkstanislaus.nl

Jaarverslag Overzicht t.b.v. ANBI