Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Uit wetenschappelijk onderzoek van Kim de Groot, wijkverpleegkundige bij Thebe, blijkt dat drie aspecten dominant zijn in de aantrekkelijkheid van het werk van (mbo én hbo) verpleegkundigen in de wijk: autonomie, afwisseling en de spin in het web zijn. Thebe heeft behoefte aan meer verpleegkundigen voor de wijkverpleging en lering trekken uit dit onderzoek.

Autonomie is aantrekkelijkst

Het belangrijkste aantrekkelijke aspect van werken in de wijk is autonomie. Verpleegkundigen ervaren dat zij een relatief zelfstandige rol hebben in gezamenlijke besluitvorming met hun cliënt en in overleg met collega’s en betrokken zorgprofessionals. Deze autonomie met betrekking tot de benodigde zorg krijgt specifiek vorm in de bevoegdheid tot het stellen van een formele indicatie voor de zorg.

Wijkverpleegkundigen zijn van mening dat het werken in een zelfstandige team het hen mogelijk maakt om samen met hun teamleden verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk (en niet afhankelijk te zijn van een manager). De aantrekkelijkheid van werkgerelateerde autonomie zit bijvoorbeeld in zelf activiteiten kunnen plannen en daarin zelf prioriteiten stellen. Zelfstandigheid leidt tot meer gelijkheid en betrokkenheid onder de teamleden en stelt wijkverpleegkundigen in staat om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, deze kwaliteiten te ontwikkelen en daarin uit te blinken.

Afwisseling

Verpleegkundigen in de wijk ervaren elke werkdag als uniek vanwege de afwisseling in hun werk. Dat heeft te maken met de verschillende patiëntsituaties én met de diversiteit van activiteiten waar zij mee te maken hebben. En ook wordt de combinatie van zorgverlening aan patiënten en de meer organisatorische activiteiten vaak als aantrekkelijk ervaren. Daarenboven noemen de hbo-verpleegkundigen hun rol in het coachen van collega’s als een aantrekkelijk aspect. Verpleegkundigen merken dat de afwisseling in patiëntsituaties en verpleegkundige activiteiten leidt tot een zekere alertheid, flexibiliteit en creativiteit in hun werk.

Spin in het web

Verpleegkundigen vervullen in de wijk een centrale functie door hun contacten en hun samenwerking met huisartsen, andere professionals en mantelzorgers. Zij zien zichzelf als de leidende professional, aangezien zij de schakel vormden tussen de cliënt en andere professionals en verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de zorg en voor het welzijn van hun patiënten en mantelzorgers. De rol van verpleegkundigen als spin in het web, zowel in de zorg voor hun cliënten als binnen de wijk, is aantrekkelijk omdat het hen in staat stelt een positief verschil te maken in de situatie van hun cliënten.

De aantrekkelijkheid van Thebe

En wat leren de managers wijkverpleging bij Thebe van de bevindingen van het onderzoek van Kim de Groot? “Wij moeten ervoor waken,” vindt Simone Mons, “om niet de druk bij zorgproductie leggen (zoals dat vaak bij andere zorgorganisaties gebeurt) maar de verpleegkundigen te stimuleren om het gezicht in de wijk te zijn. Want dat is wat we willen!” Volgens Bas Voeten “moeten we opletten dat wijkverpleegkundigen niet teveel zelf doen. En hen stimuleren om meer taken te delegeren aan het team en daarop hun coachende rol te pakken.” Marcel Brekelmans heeft bij ondersteuning ook aandacht voor de verschillen tussen jonge en ervaren verpleegkundigen, “Wijkverpleegkundigen groeien in hun rollen. Die start bij zorguitvoering en coördinatie van zorg, groeit door naar spil in het team en coach en uiteindelijk vanuit oog voor kwaliteit tot innovator.”

Naar aanleiding van haar afstudeeronderzoek heeft Kim de Groot dit jaar, samen met Erica Maurits en Anneke Francke, in opdracht van Nivel een artikel gepubliceerd (zie hier het artikel PDF).