Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Bij sommige lichamelijke problemen, zoals een beroerte, hartfalen of een langdurige ziekenhuisopname moet u revalideren om te herstellen. Thebe heeft een aparte afdeling waar u met lichamelijke (somatische) problemen kunt revalideren. Hier bieden wij u de zorg en begeleiding u nodig heeft.

Wij begrijpen dat u zo snel mogelijk (weer) zo zelfstandig mogelijk wilt wonen. Daarom doen wij er alles aan om uw herstel te versnellen. Bij Thebe stimuleren wij u om zo veel mogelijk zelf te doen. Wij werken vanuit de gedachte ‘alles is therapie’. Wij laten u bijvoorbeeld zelf opstaan, zelf uw brood smeren en wij laten u zelf naar het toilet gaan. Natuurlijk helpen wij u als iets echt niet lukt. Maar juist door alles steeds zelf te proberen, revalideert u het snelst.

Wanneer kunt u voor revalidatie bij lichamelijke (somatische) problemen bij Thebe terecht?

U kunt bij Thebe terecht voor:

 • revalidatie na een beroerte (CVA) met veel uitval;
 • revalidatie na een langdurige ziekenhuisopname;
 • revalidatie bij een ernstige beschadiging van de hersen of schedel (neurotrauma);
 • revalidatie bij een (ernstige) infectie;
 • revalidatie bij (ver gevorderde) COPD;
 • revalidatie bij hartfalen;
 • revalidatie bij kanker (oncologische revalidatie);
 • revalidatie bij hart- vaatziekten (cardiovasculaire risicofactoren);
 • revalidatie bij cognitieve problemen, zoals met spraak, denken, herinneren, problemen oplossen;
 • revalidatie bij psychiatrische problematiek.

De meeste mensen die bij ons revalideren zijn 70 jaar of ouder. Als uw gezondheid niet meer kan verbeteren, is revalidatie helaas niet mogelijk. We bekijken graag samen met u uw situatie. Neem daarvoor contact met ons op.

Revalidatie bij lichamelijke problemen stap voor stap

Aanvragen revalidatie bij lichamelijke (somatische) problemen
Indicatiestelling
Beoordeling aanvraag
Verhuizing
Start zorg
Multidisciplinair overleg
Na uw revalidatie

Stap 1 Aanvragen revalidatie bij lichamelijke (somatische) problemen

Uw huisarts of uw medisch specialist in het ziekenhuis vraagt revalidatie bij Thebe aan. Hiervoor hoeft u niets te doen. U kunt wel een voorkeurslocatie doorgeven. Bij de aanvraag proberen wij rekening te houden met uw voorkeurslocatie.

Wat u van ons mag verwachten

 • Vragen stellen
  Heeft u vragen over uw aanmelding? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag.

Wat wij van u verwachten

 • Gegevens
  Voor de aanmelding hebben wij uw BSN-nummer nodig. Dit nummer staat op uw identiteitsbewijs of op uw rijbewijs. Het is handig als u dit nummer bij de hand heeft als wij hierom vragen.

Stap 2 Indicatiestelling

Om bij ons te revalideren, heeft u een GRZ-indicatie (indicatie voor geriatrische revalidatiezorg) nodig. Heeft u nog geen zorgindicatie ontvangen? Dan moet u deze regelen voordat u bij ons verblijft.

Wat u van ons mag verwachten

 • Hulp bij de indicatiestelling
  Wij hebben veel ervaring met het aanvragen van indicaties. Wij helpen u graag.

Wat wij van u verwachten

 • Vragen stellen
  U kunt altijd bij ons terecht met uw vragen. Wij beantwoorden ze graag.

Stap 3 Beoordeling aanvraag

Het cliëntservicebureau ontvangt uw aanvraag. Zij beoordelen uw aanvraag en bekijken op welke afdeling u het beste kunt revalideren. Als de aanvraag is goedgekeurd, nemen wij contact met u op. Wij plannen van een verhuisdatum met u in. De verhuizing vindt maximaal een week na de ziekenhuisopname plaats.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wachtlijst
  Soms is er een korte wachtlijst voordat u bij ons komt revalideren.

Wat wij van u verwachten

 • Bezoek aan onze locatie
  Wacht u nog op een goedkeuring? Maar wilt u graag een kijkje nemen op één van onze locaties? Neem dan contact met ons op.

Stap 4 Verhuizing

Als er een kamer vrij is, plannen wij met u een datum. Op deze dag kunt u verhuizen naar uw tijdelijke woonlocatie. Als u in het ziekenhuis ligt, regelt het ziekenhuis passend vervoer. Als u thuis bent, vragen wij of uw naasten het vervoer willen regelen.

Wat u van ons mag verwachten

 • Uw kamer
  Als u bij ons revalideert, verblijft u in een 1-persoonskamer of een 2-persoonskamer. Op welke kamer u slaapt, hangt af van uw persoonlijke situatie.

 • De spullen die wij voor u regelen
  Wij regelen de spullen die u nodig heeft, zoals een bed, een rolstoel, een kast en een televisie.

 • Handdoeken en beddengoed
  Thebe regelt handdoeken en beddengoed voor u. Maar als u eigen handdoeken en beddengoed mee wilt nemen, mag dat ook.

Wat wij van u verwachten

 • Eigen spullen meenemen
  Wij vragen u om zelf uw persoonlijke spullen mee te nemen. U heeft schone kleren en toiletspullen nodig. Maar vergeet ook niet uw persoonlijke spullen, zoals een bril of een kunstgebit.

 • Kamer gezellig maken
  Om u een thuisgevoel te geven, mag u persoonlijke spullen meenemen om op uw kamer te zetten. Ook mag u een makkelijke stoel meenemen.

Stap 5 Start zorg

Als u bij ons komt revalideren, stellen wij een behandelplan op. Hierin beschrijven wij de doelen die u kunt behalen. Ook staat erin beschreven hoe u deze doelen kunt behalen. Bij ons revalideert u de hele dag: vanaf het moment dat u opstaat tot het moment dat u naar bed gaat. Maar natuurlijk volgt u ook verschillende therapieën. Over het algemeen ontvangt u 2 tot 3 keer per week fysiotherapie. Daarnaast wordt de revalidatie vaak aangevuld met ergotherapie. De ergotherapeut helpt u om dagelijkse handelingen weer uit te voeren.

Wat u van ons mag verwachten

 • Contactpersoon
  Heeft uw vragen over uw revalidatie of over iets anders? Dan kunt u bij de zorgcoördinator terecht. Hij of zij probeert al uw vragen te beantwoorden.

 • Complexe problemen
  Kan de zorgcoördinator uw vraag niet beantwoorden? Dan kunt u terecht bij een specialist ouderengeneeskunde of een psycholoog van Thebe.

 • Overleg
  Iedere week hebben wij een overleg met alle behandelaren die betrokken zijn bij uw behandeling. Als het nodig is, stellen wij uw behandelplan bij.

Wat wij van u verwachten

 • Geen vaste bezoektijden
  Op de revalidatieafdeling zijn er geen vaste bezoektijden. Bezoek dient wel rekening te houden met de afgesproken therapietijden en rusttijden.

 • Pastoraal medewerker
  Als u graag hulp wilt van een pastoraal medewerker, kunnen wij dat voor u regelen.

 • In het weekend naar huis
  Wilt u graag in het weekend naar huis? Dan kunt u verlof aanvragen.

Stap 6 Multidisciplinair overleg

Na 6 weken revalidatie plannen wij een overleg in. Hiervoor nodigen wij u, een naaste en alle behandelaren uit. Tijdens dit overleg bespreken wij uw voortgang. Ook bekijken wij of de doelen die wij in het begin hebben opgesteld nog haalbaar zijn. Als dat nodig is, passen wij de leerdoelen aan.

Wat u van ons mag verwachten

 • De beoordeling
  Wij bekijken de vorderingen van uw revalidatie. Daarna geven wij een eerlijk advies over wat de beste vervolgstap is.

Wat wij van u verwachten

 • Naaste uitnodigen
  Wij vragen u om een naaste uit te nodigen voor het gesprek. Het is fijn als iemand op de hoogte is van de voortgang van uw revalidatie.

 • Vragen stellen
  Tijdens dit gesprek is iedereen aanwezig die bij uw behandeling betrokken is. Daarom is dit het juiste moment om al uw vragen te stellen.

Stap 7 Na uw revalidatie

U krijgt van ons 3 maanden om te revalideren. Als u klaar bent met revalideren, kunt u weer naar huis. Weet u nog niet zeker of u zichzelf thuis kunt redden? Dan geeft de specialist ouderengeneeskunde u proefverlof. U kunt dan rustig thuis wennen. Als u na een vooraf bepaalde periode nog niet genoeg bent hersteld, plaatsen wij u soms over naar een ander revalidatiecentrum. Hier krijgt u 6 maanden de tijd om te revalideren.

Wat u van ons mag verwachten

 • Behandelingen na uw revalidatie
  Soms heeft u na uw revalidatie nog therapie of medicijnen nodig. Als u bij ons ontslagen bent, vertellen wij u welke therapieën en medicijnen u nodig heeft.

Wat wij van u verwachten

 • Thuiszorg aanvragen
  Heeft u na uw revalidatie thuiszorg nodig? Dan kunt u zelf contact opnemen met Thebe of een andere organisatie om de thuiszorg aan te vragen.

Veelgestelde vragen

Dat hangt af van uw situatie. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u anderen overlast brengt door de apparatuur of door uw ziekte. In dat geval slaapt u op een 1-persoonskamer.