Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Speciaal voor ouderen biedt Thebe, een professionele, veilige omgeving om te revalideren. Op de nieuwe locatie in het Amphia in Breda zijn 36 revalidatieplaatsen. 

Binnen Thebe Revalidatie en Herstel wordt u tijdelijk opgenomen. Samen met het behandelteam van Thebe (team van verpleegkundigen en een medisch specialisten in overleg met familie werken we aan uw herstel, met als doel weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Afhankelijk van de reden van uw revalidatie betrekken wij meer specialisten bij uw behandeling. De specialisten die aan de revalidatiezorg zijn verbonden zijn: een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog, diëtist en een maatschappelijk werker. Daarnaast doet u vooral veel zelf. Juist door de alledaagse taken zoals opstaan, wassen en aankleden uit te voeren, versnelt u uw herstel en kunt u misschien eerder naar huis. 

Hoe lang u bij ons moet blijven, hangt af van uw diagnose. Gemiddeld revalideert u tussen de 4 en 8 weken bij ons. Maar dat is voor iedereen anders. Aan het einde van uw verblijf in het revalidatiecentrum bekijken we samen met u de mogelijkheden.  

Wanneer kunt u terecht bij Thebe Revalidatie en Herstel?

U kunt bij deze revalidatieafdeling van Thebe in Breda terecht als u tijd nodig heeft om te herstellen voordat u weer thuis kunt wonen. U revalideert bijvoorbeeld bij ons na een ziekenhuisopname. Onze behandelaars zijn onder andere gespecialiseerd in: 

 • revalidatie na een amputatie; 
 • revalidatie na een hersenbloeding (CVA) of ander hersenletsel; 
 • geplande revalidatie; 
 • revalidatie na een ongeluk; 
 • revalidatie na een operatie; 
 • revalidatie bij kanker; 
 • revalidatie bij COPD; 
 • revalidatie bij hartfalen; 
 • revalidatie bij Parkinson; 
 • algemene revalidatie. 

Ook voor specialistische zorg tijdens uw revalidatie, waaronder infuus therapie, trachea zorg of specialistische wondzorgkunt u bij ons terecht.  

Vergoeding van uw zorg

Om te revalideren bij Thebe heeft u een indicatie nodig, waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoe deze zorg wordt vergoed. Als u zich aanmeldt om te revalideren bij Thebe, helpen wij u verder. Bekijk hier of uw zorgverzekeraar de zorg vergoed.  

Contact

Thebe Revalidatie en Herstel

Molengracht 21
4818 CK Breda

Tel: 088-1176600 

Bereikbaarheid

Wilt u zien hoe u met het openbaar vervoer bij Thebe Revalidatie en Herstel komt? Kijk dan op 9292.nl voor de actuele reisinformatie.

Meer informatie over revalidatie binnen Thebe, leest u hier.

Deel uw ervaring

 

Revalidatie en herstel Thebe stap voor stap

Aanvragen revalidatie met verblijf
Indicatiestelling
Beoordeling aanvraag
Uw opname bij Thebe Revalidatie
Het revalidatietraject
Multidisciplinaire Bespreking
Na uw revalidatie

Stap 1 Aanvragen revalidatie met verblijf

Uw arts in het ziekenhuis of uw huisarts beoordeelt of u revalidatie nodig heeft en vraagt dit bij Thebe aan. Wanneer u zich aanmeldt voor revalidatie wordt u gevraagd om een voorkeurslocatie. U kunt hier aangeven dat u voorkeur heeft voor Thebe Revalidatie en Herstel. Wij regelen de verdere aanmelding voor u, hier hoeft u verder niets voor te doen. Wilt u voordat u zich aanmeldt graag eerst een kijkje komen nemen op de afdeling? Neem dan contact met ons op.

Wat u van ons mag verwachten

 • Voorkeurslocatie
  Wanneer u zich aanmeldt voor revalidatie wordt u gevraagd om een voorkeurslocatie. U kunt hier aangeven dat u voorkeur heeft voor de afdeling van Thebe binnen het Amphia Ziekenhuis aan de Langedijk.

Wat wij van u verwachten

 • U hoeft niets te doen
  Wij verzorgen de verdere aanmelding voor u.

Stap 2 Indicatiestelling

U heeft een indicatie voor de zorg nodig om te kunnen revalideren, in deze indicatie staat beschreven welke zorg u nodig heeft. Een verpleegkundige bij Thebe kijkt samen met de specialist ouderengeneeskunde of revalidatie bij Thebe voor u geschikt is.

Wat u van ons mag verwachten

 • Eerlijke beoordeling
  Wij beoordelen u eerlijk en bekijken aan de hand van uw situatie en revalidatiedoelen of onze behandeling aansluit op uw behoeften.

Wat wij van u verwachten

 • Stel vragen
  Heeft u vragen? Stelt u ze gerust. Wij helpen u graag.

Stap 3 Beoordeling aanvraag

Een specialist ouderengeneeskunde of een zorgconsulent beoordeelt de aanvraag. Als hij of zij uw aanvraag goedkeurt, nemen wij contact met u op. Wij plannen dan een opname met u in. De opname vindt maximaal een week na de ziekenhuisopname plaats.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wachtlijst
  Het kan voorkomen dat er een korte wachtlijst is voor een revalidatieplaats, het wachten op een plaats duurt nooit heel lang.

Wat wij van u verwachten

 • Bezoek aan onze locatie
  Wilt u graag een kijkje komen nemen op onze locatie? Neem dan contact met ons op.

Stap 4 Uw opname bij Thebe Revalidatie

Als u in het ziekenhuis ligt, wordt u met de taxi vervoerd naar onze locatie. Is het voor u niet mogelijk of verantwoord om met de taxi vervoerd te worden? Dan regelt het ziekenhuis passend vervoer. Als u vanuit huis komt, dan regelt u samen met uw familie het vervoer naar het revalidatiecentrum.

Wat u van ons mag verwachten

 • Uw kamer
  Als u bij ons revalideert krijgt u afhankelijk van uw situatie een één- of tweepersoonskamer toegewezen. Enkele daarvan hebben eigen sanitair.

 • Spullen van Thebe
  Wij regelen alle spullen die u nodig heeft, zoals een verstelbaar bed en een rolstoel.

 • Bad- en beddengoed
  U ontvangt bad- en beddengoed van Thebe, wanneer u uw eigen bad- en beddengoed mee wenst te nemen is dit ook mogelijk.

Wat wij van u verwachten

 • Spullen die u mee dient te nemen
  Als u bij ons revalideert, gaat het om een tijdelijke opname. U (of uw familie) zorgt zelf voor schone kleding en toiletspullen. Vergeet ook persoonlijke spullen niet, zoals een bril of contactlenzen.

 • Persoonlijke spullen
  In de kamer zijn kasten aanwezig en een klein koelkastje. Een van de kastjes heeft een laatje welke op slot kan voor uw spullen van waarde, al bevelen wij u aan uw waardevolle spullen zoveel mogelijk thuis te laten. Wanneer u een tv op de kamer wenst kunt u deze tijdens uw verblijf aanvragen. U mag persoonlijke spullen meenemen zoals foto’s of schilderijtjes om de kamer wat aan te kleden.

Stap 5 Het revalidatietraject

Het revalidatietraject begint met een opname gesprek waarbij een verpleegkundige en arts aanwezig zijn. Naar aanleiding van uw diagnose wordt u op een van de drie groepen geplaatst. Iedere groep heeft een eigen zorgteam, bestaande uit een regieverpleegkundige, verpleegkundigen en verzorgenden.

Wat u van ons mag verwachten

 • Aanspreekpunt
  Op de revalidatie afdeling is er per dienst één verpleegkundige voor u verantwoordelijk. Als u vragen heeft, kunt terecht bij hem/haar. Op het bord bij kantoor kunt u zien welke verpleegkundige die dag voor u zorgt.

 • Overleg
  Op de dag van opname zullen de betrokken behandeldisciplines kennis met u komen maken. Aan de hand van de eerste observatieweek wordt het behandelplan opgesteld. Iedere week hebben wij een overleg met alle behandelaren die betrokken zijn bij uw behandeling. Als het nodig is, stellen wij uw behandelplan bij.

Wat wij van u verwachten

 • Bezoektijden
  Bezoek is van harte welkom. We hanteren wel bezoektijden, waarbij we rekening houden met de therapie- en rustmomenten. Dit ter bevordering van uw revalidatieproces. De bezoektijden zijn van in de ochtend van 10.30 tot 12.00 uur, in de middag van 15.30 tot 17.00 uur en in de avond van 18:30 tot 21.00 uur.

 • Afspraken buitenshuis en vervoer
  Wij vragen u om de afspraken buitenshuis te melden bij de verpleging, zodat dit genoteerd kan worden in de agenda en de verpleging ervoor kan zorgen dat u op tijd klaar bent. Ook vragen wij u zelf vervoer te regelen voor deze afspraken.

Stap 6 Multidisciplinaire Bespreking

Tussentijds houden wij u en uw partner of een familielid op de hoogte van uw vorderingen. Tijdens de multidisciplinaire bespreking bekijken we met iedereen die bij uw zorg betrokken is hoe de vooruitgang is en wat de verwachting voor de toekomst is. Na dit gesprek geven wij u een eerlijk advies voor de toekomst.

Wat u van ons mag verwachten

 • Eerlijke beoordeling
  Wij bekijken de vorderingen van uw revalidatie. Daarna geven wij een eerlijk advies over wat de beste vervolgstap is.

Wat wij van u verwachten

 • Stel vragen
  Heeft u vragen? Stelt u ze gerust. Wij doen ons best om al uw vragen te beantwoorden.

 • Nodig uw naaste uit voor het gesprek
  Het is fijn als er nog iemand op de hoogte is van uw situatie.

Stap 7 Na uw revalidatie

Uw revalidatietraject is voltooid wanneer al uw doelen uit het behandelplan afgesloten zijn. Weet u nog niet zeker of u zichzelf thuis kunt redden? Dan geeft de specialist ouderengeneeskunde u proefverlof. U kunt dan rustig thuis wennen. Als u na een vooraf bepaalde periode nog niet genoeg bent hersteld, kijken we samen met u en uw naasten wat de beste volgende stap is.

Wat u van ons mag verwachten

 • Vragen
  Heeft u na uw revalidatie nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

Wat wij van u verwachten

 • Thuiszorg
  Heeft u na uw revalidatie thuiszorg nodig? Dan kunnen wij u helpen dit te regelen.

Visie op revalidatie

‘REVALIDEREN DOE JE ZELF, MAAR NIET ALLEEN.’

Elke cliënt werkt met steun van zijn naasten en vakbekwame deskundigen aan zijn eigen programma, naar de mogelijkheden en wensen. Dit gebeurt in een open, prettige sfeer waarin eenieder zich gerespecteerd voelt en we met elkaar in gesprek blijven. Samen werken wij aan een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en welzijn van de unieke persoon. Want met elkaar kun je meer.