13 januari 2022

Column: Meer salaris voor zorgmedewerkers? Ja!

Begin deze week maakte Buurtzorg bekend al hun zorgmedewerkers een schaal erbij te geven. Een supersympathiek gebaar en wij zouden niets liever doen dan dat idee volgen. Want onze zorgmedewerkers, verdienen een beter salaris, dat staat buiten kijf. Maar dan wel álle. En niet alleen de medewerkers in de wijkverpleging.   

Binnen Thebe zijn we meteen gaan rekenen en plussen en minnen. Als we het doen, doen we het voor iedereen! Want zo’n verhoging is niet zo makkelijk gedaan als Buurtzorg het laat lijken… Buurtzorg wil de salarisverhoging van het personeel betalen door een nog hogere productiviteit (meer zorghandelingen verrichten in dezelfde tijd) en door het ziekteverzuim terug te dringen naar 3%. Daarnaast gaan ze de nachtzorg regionaliseren, zodat minder teams in de nacht bereikbaar hoeven zijn.    

Of dit haalbaar en wenselijk is, vragen wij ons echt af. We hebben gezien hoe ongelooflijk hard zorgmedewerkers werken, en hoe hoog de werkbelasting nu al is. Een beter salaris mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de werkdruk en werkbelasting. En de keuze om een drempel op te werpen voor nachtzorg is ook niet wat je wilt als zorgorganisatie. Hier is de cliënt direct de dupe van. Thebe kan het, buiten de CAO om, niet betalen om iedereen (ongeveer 5.000 collega’s ) er een schaal bij te geven. Dat gaat gewoon niet met de huidige tarieven die we krijgen van financiers. Dat heeft niks te maken met het hebben van te veel ondersteunende medewerkers, waar Buurtzorg op hint. Integendeel, met een kleine 6% aan ondersteuners loopt Thebe hierin juist voorop in de Nederlandse zorg. Hoe graag we dat ook zouden willen, we kunnen dit niet op eigen kracht. We hebben hierbij echt onze financiers nodig!   

Wat de actie van Buurtzorg hopelijk teweegbrengt, is dat deze financiers (zorgverzekeraars, gemeenten, zorgkantoren, landelijke overheid) in beweging komen om meer geld voor álle zorgmedewerkers beschikbaar te stellen. Zodat iedereen een aantrekkelijk, marktconform salaris kan verdienen. Het achter blijven van deze beloning moet nu écht afgelopen zijn!  

Wij als raad van bestuur van Thebe werken er keihard aan om dit voor elkaar te krijgen, samen met onze partners in de regio’s Midden- en West-Brabant en ook op landelijk niveau. Jullie, en ook de toekomstige generatie collega’s zijn het meer dan waard!   

Karin, Agnes en Luc.