Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Palliatieve zorg : Sterven op uw manier

U heeft te horen gekregen dat u niet lang meer te leven heeft. Hiermee begint een periode van afscheid nemen. Met palliatieve zorg laat u uw levenseinde thuis zo waardig mogelijk verlopen. Hierbij richten wij ons op de kwaliteit van uw leven. We verlichten uw lichamelijke pijn. Indien gewenst adviseren we u en uw naasten bij vragen op psychologisch, sociaal en spiritueel vlak.

U leeft op uw eigen manier, en wilt dat tot het einde toe doen. Wanneer u palliatieve zorg van Thebe ontvangt, dan staan uw wensen en behoeften centraal. Binnen uw vertrouwde omgeving en samen met de mensen die u dierbaar zijn, kijken we naar de mogelijkheden. Daar waar het nodig is, springen we bij met professionele zorg.

Wanneer kunt u voor palliatieve terminale zorg bij Thebe terecht?

U komt voor terminale thuiszorg in aanmerking als u ernstig ziek bent en een levensverwachting heeft van 3 maanden of korter. Voor palliatieve terminale zorg heeft u een indicatie nodig. Een indicatie geeft aan welke zorg u nodig heeft. De wijkverpleegkundige stelt de indicatie tijdens het kennismakingsgesprek. Hiervoor is terminale verklaring van uw huisarts of medisch specialist nodig. De kosten van palliatieve thuiszorg worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. U hoeft er zelf niets voor te betalen.

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Ook dan komt u in aanmerking voor palliatieve zorg. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van deze zorg worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl

Palliatieve zorg - Stap voor stap

U leest hier wat u moet doen om palliatieve zorg aan te vragen.

Stap 1

Aanvragen palliatieve zorg

U kunt palliatieve zorg op twee manieren aanvragen. U gaat naar het formulier 'Zorg aanvragen'. Dat kunt u invullen om palliatieve zorg aan te vragen. U kunt palliatieve zorg thuis ook aanvragen door te bellen met het telefoonnummer dat staat onder ‘Zorg aanvragen’. Wanneer wij uw aanvraag ontvangen, nemen wij contact met u op. We plannen dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Voor palliatieve zorg heeft u een indicatie of verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. 

Wat u van ons mag verwachten

Indicatie aanvragen
Wanneer Thebe uw aanvraag binnenkrijgt, verwerken wij uw indicatie. Wij zorgen dat alles is geregeld met uw zorgverzekering.

Kennismakingsgesprek
In deze emotionele periode zijn wij er voor u en uw naasten. Daarom dragen wij graag bij aan uw laatste wensen en behoeften. Thebe neemt contact met u op om dit door te spreken. Daarnaast gaan we in dit gesprek na welke zorg u nodig heeft.

Wat wij van u verwachten

Aanvraag van palliatieve zorg
U, uw naasten, uw huisarts of de specialist van het ziekenhuis neemt contact met ons op om palliatieve zorg aan te vragen.

Afhandeling aanvraag
Na de aanvraag hoeft u niets te doen. Thebe regelt alles voor u.

Stap 2

Afspraak met verpleegkundigen

Nadat u palliatieve zorg heeft aangevraagd, maken wij direct een afspraak met u. De wijkverpleegkundige komt dan bij u langs voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek maken wij een zorgplan. Hierin beschrijven we onder andere voor welke zorg u een indicatie heeft. Ook uw ziektebeeld en uw medicatie komen aan bod. Gaat u akkoord met het opgestelde zorgplan? Dan ondertekenen we dit aan het eind van het kennismakingsgesprek.

Wat u van ons mag verwachten

Zorgplan
De informatie die in het zorgplan staat is vertrouwelijk. Met uw toestemming mogen ook uw mantelzorger of naaste en het buurtteam dit plan lezen.

Puur van jou
U kunt uw zorgplan altijd inzien. Het buurtteam geeft u inloggegevens voor de applicatie Puur van jou. Met deze inloggegevens heeft u toegang tot het zorgdossier.

Wat wij van u verwachten

Kennismakingsgesprek
Wij raden u aan om uw mantelzorger of een naaste uit te nodigen bij het gesprek. Zo is er iemand die volledig op de hoogte is van de situatie. Ook bespreken we wat de rol van uw mantelzorger of naaste is tijdens het proces.

Uw gegevens
Bij het opstellen van het zorgplan hebben wij uw naam, adresgegevens en woonplaats nodig. Het is prettig als u deze informatie bij de hand heeft als wij bij u langskomen.

Stap 3

Start van zorg

Het buurtteam bestaat uit verzorgenden en verpleegkundigen. De wijkverpleegkundige coördineert het zorgproces. Zij kijkt of uw situatie verandert en houdt de gehele zorg in de gaten. Ook adviseert zij u en uw mantelzorger of naasten over het zorgproces. Als uw situatie verandert, stemt zij de zorg hierop af. De wijkverpleegkundige houdt ook uw huisarts of de specialist in het ziekenhuis op de hoogte van uw situatie.

Wat u van ons mag verwachten

Passende zorg
Binnen 3 dagen na het kennismakingsgesprek krijgt u palliatieve zorg.

Blijf niet met vragen zitten
Als u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met het buurtteam van Thebe.

Wat wij van u verwachten

Uw laatste wensen
Als u nog wensen heeft, geef dat dan bij ons aan. Wij doen ons best u hierbij te helpen.

Stap 4

Palliatieve nachtzorg

De laatste levensdagen laten we graag zo comfortabel mogelijk verlopen. In sommige gevallen kunnen wij 's nachts over u waken. Bijvoorbeeld als dit uw naasten niet goed lukt. Zo bieden wij rust en veiligheid tijdens de nacht. Als wij zien dat het erg slecht met u gaat, verzorgen wij u. Als de tijd gekomen is om afscheid te nemen, lichten wij uw familie en naasten zo snel mogelijk in.

Wat u van ons mag verwachten

Waken in de nacht
Wij waken ’s nachts over u. Wij gaan dus niet slapen. Uw mantelzorger kan wel naar bed.

Wat wij van u verwachten

Verklaring huisarts of specialist
Voor palliatieve nachtzorg heeft u een schriftelijke verklaring nodig van uw medisch specialist of uw huisarts. Het is belangrijk dat u deze heeft ontvangen.

Toestemming zorgverzekeraar
Als uw levensverwachting langer dan 3 maanden is, heeft u toestemming nodig van uw zorgverzekeraar om palliatieve nachtzorg te ontvangen.

Toegang tot uw huis
In tegenstelling tot nachtzorg, ontvangen wij bij palliatieve nachtzorg geen sleutel van uw huis. Daarom is het handig dat er altijd iemand aanwezig is om ons binnen te laten.

Comfortabel zitgedeelte
Het is fijn als er een comfortabele bank of stoel aanwezig is, waar wij ’s nachts op kunnen zitten.

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen over Palliatieve zorg.

De werktijden zijn in principe van 23:00 uur tot 07:00 uur. In overleg kunnen deze tijden worden aangepast.

Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u aangeven wat u graag nog wilt doen in de laatste fase van uw leven. Deze wens noteren wij in ons zorgplan en wij doen ons best u hierbij te helpen.

Thebe biedt in principe geen 24-uurs zorg. Alleen in uitzonderlijke situaties biedt Thebe in samenwerking met PUUR 24-uurs zorg aan. Neem via het formulier 'Zorg aanvragen' contact met ons op voor de voorwaarden.