Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Heeft u moeite om structuur te vinden in het dagelijks leven? Heeft u een verslaving, geldzorgen of heeft u moeite een plaats te vinden in de maatschappij? Dan kunt u individuele begeleiding van Thebe aanvragen.

Wij komen bij u thuis om uw situatie door te spreken. Vervolgens gaan we samen op zoek naar een oplossing voor uw problemen. Soms maken wij gebruik van beeldcoaching tussen volwassenen onderling. Wij filmen uw situatie thuis en bekijken wat de problemen zijn. Aan de hand van de filmbeelden geven wij u bruikbare adviezen. Deze vorm van begeleiding gebruiken wij bijvoorbeeld bij problemen met de relatie tussen ouders en kinderen.

Het verhaal van een cliënte van de Individuele Begeleiding

Zonder haar had ik nooit gestaan waar ik nu sta Lees het verhaal

Wanneer kunt u voor individuele begeleiding bij Thebe terecht?

U kunt individuele begeleiding aanvragen als u moeite heeft om uw leven structuur te geven of als u tegen problemen aanloopt in het dagelijks leven, zoals:

 • psychiatrische problemen;
 • niet-aangeboren hersenletsel;
 • dementie;
 • zwak sociaal;
 • opvoeding;
 • administratieve  problemen;
 • opvoedingsvragen.

Individuele thuisbegeleiding stap voor stap

Aanvraag individuele begeleiding
Indicatie regelen
Contact
Kennismakingsgesprek
Start zorg

Stap 1 Aanvraag individuele begeleiding

U kunt individuele begeleiding op twee manieren aanvragen. U klikt op de button ‘Zorg regelen’. U kunt een formulier invullen om individuele begeleiding aan te vragen. U kunt individuele begeleiding ook aanvragen door te bellen met het telefoonnummer dat staat onder ‘Zorg regelen’. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij contact met u op. Wij bekijken dan meteen of u in aanmerking komt voor individuele begeleiding. Voor individuele begeleiding heeft u een indicatie nodig. Hoe u de indicatie aanvraagt, leest u in de volgende stap.

Wat u van ons mag verwachten

 • Uw vraag centraal

  Wij luisteren aandachtig naar uw verhaal en bekijken of we u kunnen helpen.

 • Afspraak kennismakingsgesprek

  Als u in aanmerking komt voor individuele begeleiding, maken wij binnen 2 weken een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

 • Actief meedenken

  Komt u niet in aanmerking voor individuele begeleiding? Dan denken wij actief met u mee over de zoektocht naar een andere zorgverlener.

Wat wij van u verwachten

 • Vertel uw verhaal

  U beschrijft uw situatie zo volledig mogelijk. Alleen zo kunnen wij inschatten of wij u kunnen helpen.

Stap 2 Indicatie regelen

Voor individuele begeleiding heeft u een indicatie nodig. In een indicatie staat welke zorg u nodig heeft. Voordat wij kunnen starten met de zorg, moet u deze indicatie aanvragen. De indicatie valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wij vertellen u waar u de indicatie aan kunt vragen. Heeft u al een Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan vragen wij een zorgtoewijzing aan. 


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)


Een Wmo-indicatie kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Als de zorg onder de Wmo valt, draagt uw gemeente voor een groot gedeelte bij aan de kosten. U betaalt wel een eigen bijdrage voor de begeleiding.


Wet langdurige zorg (Wlz)


Heeft u al een Wlz-indicatie? Dan worden de kosten van de zorg gedeeltelijk vergoed vanuit de Wet langdurige zorg. Ook in dit geval betaalt u een eigen bijdrage.

Wat u van ons mag verwachten

 • Hulp bij aanvraag

  Als u vragen heeft bij de aanvraag van de indicaties, kunt u bellen naar ons Servicecentrum. Wij helpen u waar wij kunnen. Het telefoonnummer vindt u onder het kopje 'Zorg regelen'. 

 • Neem contact op

  Als u de indicatie heeft ontvangen, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u dan verder.

Wat wij van u verwachten

 • Verlenging

  Loopt de zorg bijna af en heeft u nog meer zorg nodig? Dan regelt u zelf de verlenging van de indicatie.

Stap 3 Contact

Komt u in aanmerking voor individuele begeleiding en heeft u de benodigde indicaties geregeld? Dan neemt uw begeleider contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Uw begeleider denkt oplossingsgericht met u mee over hoe problemen aangevlogen kunnen worden. Zij zal u begeleiden.

Wat u van ons mag verwachten

 • Direct in zorg

  U kunt binnen 2 weken bij ons terecht voor een kennismakingsgesprek. Wij hebben op het moment geen wachttijden.

 • Goede match

  Thebe zoekt de begeleider die het best bij u past. Onze begeleiders hebben allen een eigen specialisatie.

Wat wij van u verwachten

 • Openstaan voor hulp

  Wij vragen u om open te staan voor onze hulp. Wij willen u graag helpen om uw leven weer op de rit te krijgen.

Stap 4 Kennismakingsgesprek

Als de indicatie is geregeld, komt uw begeleider bij u thuis voor het kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek vertelt u ons waar u tegenaan loopt in het dagelijks leven. Vervolgens stellen wij een plan van aanpak op. Hierin beschrijven wij de doelen die u wilt behalen en de manier waarop wij u kunnen helpen om deze doelen te behalen. Als u akkoord bent met het plan van aanpak, ondertekent u aan het eind van het gesprek een zorgovereenkomst. Als u de zorgovereenkomst heeft ondertekend, starten wij met uw zorg.

Wat u van ons mag verwachten

 • Zorgovereenkomst

  Thebe voert de getekende zorgovereenkomst in.

 • Vertrouwelijke informatie

  De informatie die in het plan van aanpak staat is vertrouwelijk. Alleen u, het buurtteam en de huisarts en de gemeente mag het zorgplan inzien.

 • Zorgdossier inkijken

  Als u uw plan van aanpak wilt bekijken, krijgt u van Thebe inloggegevens voor Puur van Jou. Met deze inloggegevens heeft u toegang tot het zorgdossier.

Wat wij van u verwachten

 • Zorgvraag

  Vertelt u ons zo duidelijk mogelijk welke problemen u ervaart. Zo kunnen wij u het beste helpen om duidelijke doelen beschrijven in het plan van aanpak.

 • Kennismakingsgesprek

  Heeft u dementie of bent u minderjarig? Dan moet er ook een mantelzorger of naaste bij het kennismakingsgesprek aanwezig zijn.

 • Benodigde informatie

  Bij het kennismakingsgesprek hebben wij uw BSN-nummer, ID-bewijs en uw naam, adres en woonplaats nodig. Wij vragen u deze gegevens bij de hand te houden.

Stap 5 Start zorg

Als u het plan van aanpak heeft ondertekend, starten wij met uw begeleiding. Samen met u werken we aan de doelen die in het plan van aanpak zijn beschreven. Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met het netjes bijhouden van de administratie. Als u moeite heeft om uw kinderen op te voeden, bieden wij vaak begeleiding door middel van beeldcoaching. Wij filmen uw dagelijkse situatie en geven bruikbare adviezen aan de hand van de filmbeelden.

Wat u van ons mag verwachten

 • Zorg op maat

  Wij gaan uit van uw kracht om problemen op te lossen. Waar nodig bieden wij begeleiding.

 • Steuntje in de rug

  Ziet u het even niet meer zitten? Dan zijn wij er om u te motiveren om door te gaan.

 • De juiste match

  Is uw begeleider niet de juiste persoon om u te begeleiden? Dan kijken wij na 3 maanden of een wisseling de oplossing is.

Wat wij van u verwachten

 • Toon inzet

  Probeer u echt in te zetten om de doelen te behalen. Alleen met uw motivatie kunnen wij samen resultaat behalen.

 • Openstaan voor adviezen

  Sta open voor adviezen. Wij hebben veel ervaring in wat wij doen en willen u graag helpen.

Veelgestelde vragen

Met een Wmo-indicatie, een Wlz-indicatie, een Persoonsgebonden budget of via de Jeugdwet.
In uw gemeente zit een Wmo-loket. Op de website van Regelhulp kunt u vinden waar het loket in uw gemeente zich bevindt. Vervolgens komt een deskundige van de gemeente langs om te onderzoeken welke problemen u ervaart. Hiervan ontvangt u een verslag. Het verslag kunt u ondertekenen en terugsturen. Dit ondertekende verslag geldt als aanvraag voor hulp uit de Wmo.
Dat hangt af van de soort indicatie. Een indicatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) vraagt u aan bij het CIZ. Heeft u vragen over welke indicatie u nodig heeft? Neem dan contact op met ons Servicecentrum.
Wij begeleiden u in de zoektocht naar een oplossing voor uw problemen. Wij lossen uw problemen niet op, maar gaan uit van uw kracht en mogelijkheid om uw problemen zelf aan te pakken.