Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Expertisecentrum

Omdat de zorgvragen van cliënten steeds ingewikkelder worden, is verdere verdieping van kennis en specialisatie nodig. Het Thebe Expertisecentrum is in 2015 opgericht om een kennisklimaat binnen de gehele organisatie te maken. Het Expertisecentrum deelt gespecialiseerde kennis en faciliteert de ontwikkeling ervan. Verbinding tussen leren, onderwijs, wetenschap en praktijk staat hierbij centraal. 

Expertisecentrum voor alle medewerkers 

Het Expertisecentrum deelt wetenschappelijke kennis over zorg, specialistische behandelingen en wijkverpleging met alle medewerkers. Wetenschappelijke onderzoeken worden in kaart gebracht en resultaten worden naar de praktijk vertaald. Medewerkers vinden deze informatie en nieuwe inzichten per doelgroep op het Thebe intranet (JET). Hier wordt ook een agenda gedeeld met evenementen, kenniscafés, werkconferenties en bijeenkomsten. Zo kunnen alle zorgprofessionals van Thebe zich blijven ontwikkelen met vakinhoudelijke kennis. Dit wordt uiteraard in nauwe samenwerking gedaan met Thebe Leert en Innovatie. 

Brug tussen wetenschap en praktijk 

Onderdeel van het Expertisecentrum is de wetenschapscommissie. Dit team uit meerdere vakgebieden beoordeelt interne en externe onderzoeksvoorstellen. De commissie stimuleert onderzoek en maakt het toegankelijk binnen de organisatie. Vijfjaarlijks wordt de onderzoeksagenda voor Thebe opgesteld en uitgevoerd, in samenwerking met alle collega’s van Thebe. Ook worden studenten binnen Thebe bijgestaan in de uitvoering van hun eindopdrachten. Waar mogelijk wordt gekeken om de resultaten binnen Thebe uit te voeren of verder te onderzoeken. 

Samenwerking met de wetenschap 

Voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en inzichten is Thebe verbonden aan de academische netwerken UKON (Radboud Universiteit) en de Academische werkplaats Ouderenzorg Tranzo (Universiteit van Tilburg). Daarnaast wordt altijd de verbinding gezocht met hogescholen zoals Avans en Fontys en de landelijke kenniscentra van verschillende doelgroepen. 

Ontwikkeling regionale expertisecentra 

Als grote zorgaanbieder heeft Thebe verschillende specialistische locaties, die soms een regionale functie hebben. Het ministerie van VWS heeft besloten om voor specifieke doelgroepen met een laag volume, hoog complex (LvHc) een kennisinfrastructuur te ontwikkelen. In deze ontwikkeling sluit Thebe zich aan als specialist om de locaties verder te ontwikkelen tot een expertisecentrum van die doelgroep. Voorbeelden hiervan zijn de doelgroepen Korsakov en NAH+ (Niet Aangeboren Hersenletsel). Het Thebe expertisecentrum ondersteunt de verschillende locaties in de ontwikkeling naar regionale expertisecentra.