Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Zorg aanvragen

0900 8122

Niet-aangeboren hersenletsel + (NAH+)

Tijdens uw leven liep u hersenletsel op. Daarnaast ervaart u bijkomende, vaak complexe problemen op meerdere gebieden. In dat geval spreken we van NAH+. Hierdoor heeft u behoefte aan een specifieke omgeving, intensieve begeleiding en behandeling. Thebe Heilaarstaete en Thebe Elisabeth zijn gespecialiseerd in deze begeleiding en behandeling, zij zijn onderdeel van het Expertisenetwerk NAH+. 

Niet-aangeboren hersenletsel betekent dat er na de geboorte een beschadiging aan de hersenen is opgelopen. Deze schade is bijvoorbeeld ontstaan door een ongeluk, een beroerte of een hersenziekte. De + bij NAH+ verwijst naar extra, vaak complexe problemen die iemand naast of als gevolg van het hersenletsel heeft. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van problemen op lichamelijk, psychisch/psychiatrisch of sociaal gebied zijn of complex gedrag. Ook uw naasten kunnen een overbelasting ervaren. 

NAH+ is ingrijpend en brengt veel veranderingen in het leven. U ervaart vaak een leven voor en een leven na het hersenletsel. U kunt problemen hebben met bewegen, praten, denken en voelen. U moet weer een nieuwe balans vinden in uw dagelijkse leven. Dit kan moeilijk zijn voor uzelf, maar ook voor uw naasten. 

Thebe heeft veel ervaring met de behandeling en begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Samen met u en uw naasten helpen wij u om zo goed mogelijk om te gaan met uw beperkingen en uw leven daarom heen weer op te bouwen. We gaan uit van uw eigen kracht. Wat lukt nog zelf? Welke hulpmiddelen heeft u nodig? En wat kunnen uw naasten betekenen? Zo maken we een plan op maat. En stemmen wij onze zorg zo goed mogelijk af op uw wensen, behoeften en mogelijkheden.   

Ontwikkeling regionale expertisecentra 

Het ministerie van VWS heeft besloten om voor specifieke doelgroepen met een laag volume, hoog complex (LvHc) een kennisinfrastructuur te ontwikkelen. In deze ontwikkeling sluit Thebe zich aan als specialist NAH+ om de locaties Heilaarstaete en Elisabeth verder te ontwikkelen tot een expertisecentrum van de doelgroep. In het najaar van 2024 gaat Thebe Heilaarstaete op voor de accreditatie tot Regionaal Expertisecentrum NAH+. 

Samenwerken in de regio 

Kennisuitwisseling in de langdurige zorg is belangrijk, zeker voor de mensen die behoren tot de Laag Volume Hoog complexe doelgroepen. Samen met De Wever en Mijzo richten we ons op 6 van deze doelgroepen. In dit overzicht kun je eenvoudig zien welke organisatie specialistische kennis heeft over een specifieke doelgroep. Het overzicht biedt een doelgroepomschrijving, in- en exclusiecriteria voor de specialistische woonafdelingen en praktische contactgegevens om vragen te stellen of advies in te winnen. Ons doel is om de opgebouwde kennis en expertise over deze specialistische doelgroepen te delen met samenwerkingspartners in de regio, in dit geval NAH+. 

Locaties waar we deze zorg bieden: