Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Mensen met passie en hart voor hun vak, dat zijn de medewerkers en vrijwilligers bij Thebe. Wij verlenen zorg op maat en kijken daarbij altijd naar de behoeften van de bewoners binnen onze 23 woonzorgcentra. Hier leggen we de nadruk op zelf, eigen en waardig. Omdat we ambitieus zijn leggen we de lat steeds een beetje hoger. En dat is prima.

De zorg is namelijk sterk in beweging. De groep ouderen neemt ieder jaar toe en mensen blijven steeds langer thuis wonen. Dat betekent dat mensen pas verhuizen naar één van onze woonzorgcentra als zij intensieve en gespecialiseerde zorg en behandeling nodig hebben.

We zijn ons ervan bewust dat de vraag naar deskundig personeel met oog voor het welzijn van bewoners en cliënten de komende jaren alleen maar groter wordt. En dat het een uitdaging is om goed personeel te werven binnen deze krappe arbeidsmarkt. Daar bereiden we ons dan ook op voor.

We bieden goed begeleide leerplekken aan voor studenten en we zetten Zorg Innovatie Centra op, samen met onderwijsinstellingen. Daarnaast hechten we er groot belang aan om zij-instromers op te leiden. Samen met andere organisaties werken we aan een school om zij-instromers in een kort traject klaar te stomen als zorgprofessional. En om mensen warm te maken voor werken in de zorg en om goed personeel aan te trekken, zijn we gestart met diverse wervingscampagnes. Ook intern besteden we veel aandacht aan opleiding.

Door middel van een ontwikkelprogramma ondersteunen we onze medewerkers om zich verder te ontplooien als professional en mee te groeien in de veranderende behoeften van onze cliënten.

We hebben in beeld gebracht welke capaciteit en kwaliteit nu en in de toekomst nodig is in een team. Van daaruit stellen we een kader op dat richting geeft bij het maken van keuzes. Dat doen we niet alleen, maar samen met de medewerkers, behandelaren, cliënten(raden) en mantelzorgers. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is mede bepalend voor keuzes die we maken. Uiteraard is de inzet van medewerkers afhankelijk van het soort zorg en de ondersteuning op een locatie wordt verleend.

In de infographic ‘Personeelssamenstelling Thebe intramuraal’ vindt u enkele cijfers achter de intramurale zorg die Thebe levert. Door het landelijk tekort aan geschoold personeel, is Thebe zich er van bewust dat er niet altijd gewerkt wordt met de optimale bezetting. Wij realiseren ons dat we veel van onze medewerkers vragen. We zien ook dat onze medewerkers goede zorg leveren zonder het welzijn van onze bewoners uit het oog te verliezen. Want ieder mens is waardevol en welkom.

Bekijk hier de infographic Personeelssamenstelling Thebe intramuraal en de infographic Thebe in cijfers:

Organogram Thebe

Bij Thebe verlenen we zorg aan onze cliënten volgens de Bedoeling. Met de invoering van het hierbij horende besturingsmodel is ook de organisatiestructuur aangepast. En hiermee ook ons ‘organogram’. Waarbij we eerst het zogenaamde ‘harkmodel’ hadden, is nu gekozen voor een model wat recht doet aan onze werkwijze.

Het is een cirkel geworden waarbij het hart wordt gevormd door de cliënten, de familie en de mantelzorgers. Zij worden ondersteund door onze medewerkers en vrijwilligers. Soms direct, soms indirect, maar waarbij samenwerking en zorg voor de cliënt centraal staat.