Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Heeft u moeite om uw dagen in te vullen? Of voelt u zich weleens eenzaam? Dan kunt u in een huis van de buurt van Thebe terecht. Bij sommige van deze huizen kunt u zo binnenlopen om gezellig een kop koffie te drinken of mee te doen met een van de leuke activiteiten. Bij de andere huizen kunt u terecht met een indicatie voor dagbesteding.  

Wat is een Huis van de Buurt precies?  

Een Huis van de Buurt is een activiteitencentrum in de wijk waar je als bewoner van die wijk (en daar buiten) terecht kunt. Je kunt binnenlopen voor een kopje koffie, een warme maaltijd, maar je kunt ook deelnemen aan activiteiten. Iedereen is er welkom.  

Het Huis van de Buurt is een initiatief van verschillende organisaties. Deze organisaties zijn op deze manier aan elkaar verbonden, waardoor een samenwerking tot stand komt. Door een bezoek aan een Huis van de Buurt word je in contact gebracht met die organisaties en raak je er mee bekend. Hierdoor is bijvoorbeeld ook doorstroom naar dagbesteding, een onderdeel van het Huis van de Buurt, mogelijk. Dit kan voorkomen dat maatwerk (subsidie, ZvwWmo en Wlz) bij sommige mensen nodig is. Op deze manier draagt het bij aan de kwaliteit van het leven van de mensen uit de wijk.   

In ieder Huis van de Buurt werken vanuit de verschillende organisaties een aantal professionals, studenten, leerlingen en stagiaires. Bovendien biedt het ruimte voor vrijwilligerswerk.   

Activiteitenprogramma’s 

Wij bieden vijf verschillende activiteitenprogramma’s, met ieder een eigen thema. Er is altijd een activiteit die bij u past. U kunt kiezen uit de volgende activiteitenprogramma’s:

 • sport en bewegen;
 • cultuur;
 • creativiteit;
 • sfeer en ontspanning;
 • natuur en buitenleven.

Locaties huis van de buurt / dagbesteding

 Op verschillende locaties in Midden- en West-Brabant biedt Thebe dagbesteding:

Wanneer kunt u voor een Huis van de Buurt / dagbesteding bij Thebe terecht?

U kunt naar een Huis van de Buurt / dagbesteding van Thebe als u bijvoorbeeld geheugenproblemen of lichamelijke problemen heeft. Maar ook als u het moeilijk vindt om uw dag zinvol in te vullen. Met de verschillende activiteitenprogramma’s brengen wij meer structuur in uw dag.

Op onze locaties zijn professionele zorgverleners aanwezig. Zij bieden zorg en ondersteuning bij de activiteiten wanneer u dat nodig heeft. Voor dagbesteding heeft u een indicatie nodig. Dit is een aanwijzing die aangeeft welke zorg u nodig heeft. De indicatie valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). U kunt de indicatie aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente.

De kosten worden voor een groot deel vergoed door de gemeente. U betaalt wel een eigen bijdrage voor dagbesteding. Het hangt van uw inkomen af hoe hoog deze bijdrage is.

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt dagbesteding ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de dagbesteding worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl

Huis van de Buurt / Dagbesteding stap voor stap

Contact WMO-loket van de gemeente
Afspraak met de gemeente
Als u een Wlz-indicatie heeft en nog thuis woont
Kennismakingsgesprek
Plan van aanpak
Start definitieve zorg

Stap 1 Contact WMO-loket van de gemeente

Als u dagbesteding wilt van Thebe, heeft u een indicatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) nodig. Deze indicatie kunt u aanvragen bij het Wmo-loket van uw gemeente. Op de website van www.regelhulp.nl kunt u het Wmo-loket in uw gemeente vinden. Bij het Wmo-loket maakt u een afspraak voor een ‘keukentafelgesprek’. Er komt dan iemand van de gemeente bij u langs om de vast te stellen welke zorg u nodig heeft.

Wat u van ons mag verwachten

 • Stel uw vragen

  Wij helpen u graag. Als u vragen heeft over de aanvraag van de indicatie, kunt u contact met ons opnemen door op de knop ´Zorg regelen´ te drukken. 

Wat wij van u verwachten

 • Burgerservicenummer

  Bij de aanvraag van de indicatie heeft u uw BSN-nummer nodig. Neemt u daarom uw identiteitsbewijs mee naar het Wmo-loket.

 • NAW-gegevens

  Bij de aanvraag heeft de gemeente uw naam, adres en woonplaats nodig. Als u deze gegevens niet kent, schrijft u ze dan op en neem ze mee.

Stap 2 Afspraak met de gemeente

Als u een aanvraag heeft gedaan bij het Wmo-loket, komen er medewerkers van de gemeente bij u thuis langs voor een keukentafelgesprek. In dit gesprek bepalen de medewerkers van de gemeente of u een indicatie krijgt voor dagbesteding en hoe zwaar deze indicatie is. De zwaarte van de indicatie wordt uitgedrukt in een budget. Hoe zwaarder de indicatie is, hoe hoger het budget en hoe vaker u naar dagbesteding kunt. Tijdens het keukentafelgesprek geeft u aan bij welke zorginstelling u dagbesteding wilt afnemen. Als uw voorkeur uitgaat naar Thebe, kunt u voordat het keukentafelgesprek plaatsvindt een rondleiding krijgen bij Thebe. Zo krijgt u een goed beeld hoe dagbesteding er bij ons uit ziet.

Wat u van ons mag verwachten

 • Akkoord dagbesteding

  Na het gesprek ontvangt u per post een akkoord. In dit akkoord staat de zwaarte van de indicatie en de instelling waar u dagbesteding wilt ontvangen.

Wat wij van u verwachten

 • Aanwezige bij gesprek

  Het is raadzaam om uw mantelzorger of een naaste uit te nodigen voor het keukentafelgesprek. Als u geheugenproblemen heeft, is dat verplicht.

 • Zelf contact opnemen

  Als u de indicatie heeft ontvangen, neemt u zelf contact op met Thebe om de zorg te starten.

Stap 3 Als u een Wlz-indicatie heeft en nog thuis woont

Als u al een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en nog thuis woont, kunt u ook naar dagbesteding van Thebe. U kunt dagbesteding op twee manieren aanvragen. U klikt op de button ‘Zorg regelen’. U kunt dan een aanmeldingsformulier invullen. U kunt dagbesteding ook aanvragen door te bellen met het telefoonnummer dat staat onder ‘Zorg regelen’. Voor dagbesteding bij Thebe zijn geen wachttijden. Als u ons belt, maken wij binnen één werkweek een afspraak met u. U komt dan bij ons langs voor nog een rondleiding en een kennismakingsgesprek met één van onze medewerkers. 

Wat u van ons mag verwachten

 • Blijf niet met uw vragen zitten

  Heeft u vragen over zorg vanuit de Wlz? Neem dan contact met ons op door te klikken op 'Zorg regelen'. 

Stap 4 Kennismakingsgesprek

Na uw aanmelding nemen wij contact met u op voor het plannen van een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek willen wij u graag leren kennen. Zo weten wij welke zorg u nodig heeft tijdens dagbesteding. Ook kunt u aangeven wat u leuk vindt om te doen. U kunt kiezen uit sport en bewegen, cultuur, creativiteit, sfeer en ontspanning en natuur en buitenleven.

Wat u van ons mag verwachten

 • Stel uw vragen

  Heeft u vragen over de afspraak met de gemeente? Dan kunt u gerust bellen om deze vragen te stellen.

Wat wij van u verwachten

 • Zorgovereenkomst tekenen

  Na het gesprek krijgt u van ons een zorgovereenkomst. Leest u deze overeenkomst goed door. Op de eerste dag van de zorg kunt u de overeenkomst ondertekenen.

Stap 5 Plan van aanpak

Tijdens de eerste zes weken dat u bij ons komt, maken wij samen met u een plan van aanpak. In dit plan van aanpak beschrijven wij de doelen die u wit bereiken. Ook schrijven wij afspraken en persoonlijke notities op in dit plan. Verder kijken wij naar wat uw hobby’s zijn en wat u leuk vindt om te doen. Zo weten wij precies welk activiteitenprogramma het beste bij u past.

Wat u van ons mag verwachten

 • Vertrouwelijke informatie

  De informatie die in het plan van aanpak staat is vertrouwelijk. Alleen u, met toestemming uw mantelzorger of naaste, het buurtteam en de huisarts mag het zorgplan inzien.

 • Inzicht in uw zorgplan

  U kunt uw zorgplan altijd inzien met de applicatie Zorg van Jou. U ontvangt van ons inloggegevens die u toegang geven tot het zorgdossier.

Wat wij van u verwachten

 • Vervoer naar dagbesteding

  Als u zelf onze locatie niet kunt bereiken, regelen wij taxivervoer voor u. Hier kan een kleine vergoeding voor worden gevraagd. 

Stap 6 Start definitieve zorg

Nadat u 6 weken dagbesteding heeft ontvangen, hebben wij het plan van aanpak af. Wij hebben u inmiddels leren kennen en weten welke zorg u nodig heeft en wat u leuk vindt om te doen. Vanaf nu start de definitieve zorg. Hierbij is het belangrijk dat u weer een herkenbare dagstructuur vindt en dat u samen met andere mensen actief bezig bent.

Wat u van ons mag verwachten

 • Geheugentraining

  In de activiteitenprogramma’s zitten ook activiteiten verwerkt die uw geheugen trainen.

 • Professionele medewerkers

  U wordt verzorgd en begeleid door onze professionele zorgmedewerkers.  

 • Stel gerust uw vragen

  Als u een vraag heeft, kunt u die altijd aan de zorgmedewerkers stellen.

Wat wij van u verwachten

 • Zorg op maat

  Wij vragen u om open te staan voor onze activiteitenprogramma’s. Er is altijd iets wat u leuk vindt om te doen.

Veelgestelde vragen

Als u dagbesteding heeft in de gemeente waar u woont, regelt Thebe het taxivervoer voor u. De gemeente vergoedt de kosten.
Ja, voor dagbesteding van Thebe betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage is gebaseerd op uw inkomen.
Ja, u kunt kiezen voor een warme of een koude maaltijd. Voor een warme maaltijd betaalt u een klein bedrag.
Dat kan, al komt het niet vaak voor. De Wlz-indicatie loopt via het buurtteam en de CIZ. Met het budget dat u krijgt voor dagbesteding, betaalt u ook de kosten voor wijkverpleging. Hierdoor houdt u minder geld over voor dagbesteding. Voor meer informatie kunt u ons bellen.
Alle locaties waar u terecht kunt voor dagbesteding, zijn van 10:00 uur tot 16:00 uur geopend.