Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

U woont nog zelfstandig thuis

Als u nog geen zorg ontvangt, kunt u een gesprek aanvragen met de wijkverpleegkundige van Thebe. Zij stelt u tijdens het gesprek vragen waaruit blijkt of en welke zorg u nodig heeft. De wijkverpleegkundige stelt de zorgindicatie vast. In de meeste situaties wordt de zorg vergoed uit het basispakket van de zorgverzekeringswet (Zvw). Uw eigen risico wordt hiervoor niet gebruikt.

Woont u nog zelfstandig, maar heeft u voortdurend (intensieve) zorg nodig? Dan kunt u een indicatie hebben voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze indicatie wordt alleen afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In afwachting van een appartement bij een woon-zorgcentrum ontvangt u de zorg thuis alvast vanuit de Wlz. De wijkverpleegkundige bespreekt met u hoe de zorg vanuit de Wlz bij u thuis wordt vormgegeven.

Het is ook mogelijk om tijdelijk bij Thebe te verblijven. Bijvoorbeeld om te revalideren na een ziekenhuisopname. Geriatrische revalidatiezorg (GRZ) is kortdurende, op herstel gerichte zorg voor kwetsbare ouderen. U kunt gebruik maken van GRZ nadat een geriater heeft vastgesteld dat GRZ nodig is. De kosten voor geriatrische revalidatiezorg worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Hierbij wordt wel gebruik gemaakt van uw eigen risico.

Wanneer u om medische redenen niet thuis kunt wonen, kan een kortdurend verblijf in een verpleeghuis wenselijk zijn. Uw medisch specialist en/ of uw huisarts overlegt met de arts van Thebe of een tijdelijke opname mogelijk is. Dit kan via een Eerstelijns Verblijf (ELV). De kosten voor dit verblijf  worden door uw zorgverzekeraar vergoed. Hierbij wordt gebruik gemaakt van uw eigen risico.

Zorgverzekeraars

Ieder jaar maken wij opnieuw afspraken met de verschillende zorgverzekeraars over de kosten die zij aan ons vergoeden voor de zorg die wij leveren. Met verzekeraars sluiten wij dan een overeenkomst voor het komende jaar.

Voor 2021 hebben wij met alle verzekeraars een overeenkomst kunnen sluiten. Wat uw verzekering exact vergoedt, kunt u na vragen bij uw verzekering.

U woont in een van de locaties van Thebe

De kosten voor het verblijf en de zorg bij Thebe worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie vindt u op de website van het Cak en op de website van Zorginstituut Nederland.