Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Duurzaamheid

Thebe hecht veel waarde aan maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Hierbij zijn de Green Deal, de Milieuthermometer Zorg en de Milieubarometer belangrijk.  

Green Deal 

Thebe heeft de Green Deal Breda (2015) en de Green Deal Hart van Brabant (2018) ondertekend. In de Green Deal werkt Thebe samen met onder andere gemeenten, de omgevingsdienst en andere zorginstellingen. Zo versnellen we samen de verduurzaming van de zorgsector.  

De vier pijlers van de Green Deal zijn: 

  • Het terugdringen van CO2-uitstoot van de zorgsector. 
  • Het bevorderen van circulair werken.  
  • Het terugdringen van de hoeveelheid medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater.  
  • Het creëren van een leefomgeving in en buiten zorginstellingen, die de gezondheid van iedereen bevordert. 

Milieuthermometer Zorg 

Thebe gebruikt de Milieuthermometer Zorg. Zo verbeteren we de milieuzorg- en prestaties structureel. En maken we resultaten tastbaar. De Milieuthermometer Zorg bestaat uit verschillende duurzaamheidsthema’s. Denk aan: energie, voeding, afval, inkoop en beleid. Het instrument bestaat uit drie niveaus: brons, zilver en goud. Verschillende locaties van Thebe voldoen aan de eisen van het bronzen niveau. Dat zijn Aeneas, De Hillen, De Clossenborch, De Vloet, Elisabeth en Park Stanislaus In 2021 is ook gestart met de voorbereiding van de certificering Milieuthermometer Zorg voor de overige intramurale en kantoorlocaties. 

Milieubarometer 

Thebe gebruikt de Milieubarometer om een beeld te krijgen van de CO2- en milieu-impact van de organisatie. Dit instrument laat zien waar de grootste milieubelasting ligt. Ook toont het de kansen om die milieubelasting te verlagen. De CO2-footprints van (de afzonderlijke locaties van) Thebe staan op www.milieubarometer.nl/CO2-footprints.