Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Raad van Toezicht

De raad van toezicht van Thebe houdt toezicht op het beleid van het bestuur van Thebe. Maak kennis met de leden van de raad van toezicht.

Samenstelling

Mevrouw mr. drs. I.A.M. Woestenberg, voorzitter
Mevrouw mr. M.A. Schaafsma, vicevoorzitter
Mevrouw H. Meijs
De heer dr. J.T. Tamsma
De heer drs. M.B.P.M. Visser

Bereikbaarheid Ambtelijk secretaris

Mevrouw drs. E.W.G. Snabel
Telefonisch: 088-117 10 00
Mail: ilse.snabel@thebe.nl

Toezichtvisie

Bekijk hier de toezichtvisie

Jaarverslagen

Bekijk hier het jaarverslag van raad van toezicht 2022.
Of bekijk de infographic van het jaarverslag van 2022