Heeft u elke dag zorg nodig en kunt u daardoor niet meer thuis blijven wonen? Dan kunt u bij Thebe komen wonen. U krijgt bij ons de zorg en ondersteuning die past bij uw persoonlijke situatie.

Verhuizen naar een woonzorgcentrum is een grote stap voor u en uw naasten. Als u op een van onze locaties komt wonen, kijken wij samen met u en uw familie wat u zelf nog kunt doen en waar u hulp bij nodig heeft. Wij luisteren naar uw wensen en behoeften.

Wonen met zorg

In de indicatie die u heeft gekregen, staat beschreven welke zorg en behandeling u nodig heeft. We bespreken met u wat u nodig heeft en wie u daarvoor gaat zien. U komt verschillende medewerkers tegen, die nauw met elkaar samenwerken aan uw zorg. Dat zijn verzorgenden, verpleegkundigen en verschillende specialisten, zoals:

 • een specialist ouderengeneeskunde;
 • een psycholoog;
 • een ergotherapeut;
 • een fysiotherapeut;
 • een diëtist;
 • een muziektherapeut;
 • een activiteitenbegeleider.

Wij vinden het belangrijk dat u zo veel mogelijk kunt leven op de manier waarop u dat nu thuis gewend bent. Samen met onze vrijwilligers en met uw familie of naasten maken wij dit mogelijk. U komt op een locatie van Thebe wonen, maar u neemt uw eigen leven met u mee. Uw familie en naasten zijn daarom altijd welkom om een kopje koffie te drinken of om mee te doen aan één van de activiteiten.

Wanneer kunt u voor wonen met zorg bij Thebe terecht?

U kunt bij Thebe komen wonen als u door de zorg die u nodig heeft, niet meer thuis kunt wonen. De kosten voor het verblijf en de zorg bij Thebe worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt hiervoor een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie vindt u op de website van het Cak en op de website van zorginstituut Nederland. De meeste locaties van Thebe brengen jaarlijks ook een bedrag in rekening voor aanvullende extra’s, zoals een uitstapje, activiteiten rondom feestdagen etc.

Wonen met zorg stap voor stap

Aanvragen wonen met zorg
Indicatie regelen
Aanmelden voor een locatie
Rondleiding
Verhuizen
Kennismakingsgesprek
Start zorg
Evaluatiegesprek

Stap 1 Aanvragen wonen met zorg

U kunt wonen bij Thebe op twee manieren aanvragen: via de website of telefonisch. Als u klikt u op de button ‘Zorg regelen’ kunt u een contactformulier invullen of u belt naar het telefoonnummer.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij helpen u graag

  Als u vragen heeft, kunt u ons altijd bellen.

Wat wij van u verwachten

 • Houd uw gegevens bij de hand

  Voor de aanvraag heeft u uw BSN-nummer en uw naam, adres en woonplaats nodig. Het is fijn als u deze gegevens bij de hand heeft bij de aanmelding.

Stap 2 Indicatie regelen

Als u wonen met zorg heeft aangevraagd, neemt een medewerker van Thebe contact met u op. De medewerker vraagt aan u of u een indicatie heeft voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze heeft u nodig voor de aanmelding. Heeft u nog geen indicatie? Dan kunt u deze aanvragen op de website van het CIZ. Het is de bedoeling dat u deze indicatie zelf invult. Komt u hier niet uit, of heeft u hulp nodig? Dan helpen wij u bij de aanvraag. Als u de indicatie heeft ontvangen, kunt u weer contact met ons opnemen.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij helpen u graag

  Als u hulp nodig heeft bij het regelen van uw indicatie, kunt u ons altijd bellen.

Wat wij van u verwachten

 • Contact opnemen als uw indicatie is geregeld

  Als u de indicatie heeft geregeld, neemt u weer contact met ons op.

Stap 3 Aanmelden voor een locatie

Als u de indicatie voor uw zorg heeft ontvangen, neemt u weer contact met ons op. In een intakegesprek bespreken wij met u wat u nodig heeft aan zorg en eventueel behandeling. Dit gesprek kan bij u thuis plaats vinden of telefonisch. Tijdens het intakegesprek maken wij kennis met u en luisteren naar uw wensen en behoeften. Ook bespreken we wat u van ons verwacht en wat wij van u verwachten. Samen bespreken we welke locatie uw voorkeur heeft en welke het beste bij u past. Wij maken een verslag van dit gesprek. Wij kijken voor u of er plaats is op deze locatie en of u hier met uw indicatie kunt wonen. Is er geen plaats op deze locatie? Dan plaatsen wij u op de wachtlijst. Wij kijken dan samen met u welke zorg er nodig is om deze periode te overbruggen. Dat kan zijn met extra zorg thuis, of op een andere afdeling of locatie. In deze periode hebben wij regelmatig contact met u. Op het moment dat er een plaats is vrijgekomen op uw voorkeurslocatie, nemen wij opnieuw contact met u op. U kunt dan binnen 6 dagen verhuizen.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij houden u op de hoogte

  Wij regelen samen met u de zorg tot dat er plaats is op uw voorkeurslocatie. Zodra er plaats is op uw voorkeurslocatie, nemen wij direct contact met u op.

Wat wij van u verwachten

 • Geef uw voorkeur door

  Als er geen plaats is op de locatie van uw voorkeur, horen wij graag of u in die tussentijd regelmatig contact met ons wilt.

Stap 4 Rondleiding

Als er plaats is op de locatie van uw voorkeur, krijgt u van ons een rondleiding. Tijdens de rondleiding kunt u de sfeer proeven en bekijken hoe het wonen er bij ons uit ziet. Als u de kamer na de rondleiding accepteert, verhuist u binnen een week naar onze locatie. U kunt altijd een rondleiding aanvragen op een van onze locaties. Ook als u nog op de wachtlijst staat of als u nog niet weet op welke locatie u wilt wonen. Daarnaast bent u op al onze locaties altijd welkom om een kop koffie te komen drinken in het restaurant of het café. Op die manier kunt u vrijblijvend de sfeer proeven op de locatie.

Wat u van ons mag verwachten

 • U kunt altijd een rondleiding aanvragen

  U kunt altijd een rondleiding aanvragen op een van onze locaties. Wij proberen deze dan voor u in te plannen.

 • U bent altijd welkom voor een kop koffie

  U kunt ook zonder rondleiding kennis maken met onze locaties. Op bijna al onze locaties is het mogelijk om in het restaurant of café een kop koffie te drinken. Zo kunt u de sfeer van een locatie proeven.

Wat wij van u verwachten

 • Snel beslissen

  Als er een kamer vrij komt op uw voorkeurslocatie, vragen wij u om snel te beslissen of u deze kamer accepteert. U kunt binnen een week verhuizen.

Stap 5 Verhuizen

Als u tevreden bent met de voor u aangewezen woonruimte op de locatie van uw voorkeur, plannen wij een datum waarop u kunt verhuizen. U regelt de verhuizing zelf. Wij kunnen u wel tips geven die ervoor zorgen dat u niets vergeet. Ligt u in het ziekenhuis of een andere instelling? Dan zorgt de instelling waar u verblijft voor vervoer. In andere gevallen kunt u uw naasten of familie vragen om u te vervoeren. Als u bent verhuisd, vinden wij het belangrijk dat u zo veel mogelijk kunt leven op de manier waarop u dat nu thuis gewend bent. U komt bij ons wonen, maar u neemt uw eigen leven met u mee.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij zorgen voor een bed

  Wij zorgen voor een bed dat omhoog en omlaag kan. Zo’n bed is nodig voor uw verzorging.

 • Schoonmaak

  Thebe zorgt ervoor dat uw kamer regelmatig wordt schoongemaakt.

 • Linnengoed

  Als u een indicatie heeft met behandeling, dan krijgt u beddengoed van Thebe, zoals dekbedovertrekken, handdoeken en washandjes.

Wat wij van u verwachten

 • U mag uw eigen meubels meenemen

  U mag uw eigen meubels meenemen, zoals een fijne stoel, een kast, dingen voor aan de muur etc. Denk er wel aan dat waarschijnlijk niet alle meubels passen in uw nieuwe woning. Als u geen meubels mee kunt nemen, kan Thebe meubels voor u regelen.

Stap 6 Kennismakingsgesprek

Op de dag dat u bij ons komt wonen, hebben wij een kennismakingsgesprek met u. Tijdens dit gesprek lopen wij het zorgdossier nog een keer met u door. Zo weet iedereen precies wat het doel is van uw zorg en eventueel uw behandeling. Om alle afspraken officieel te maken, is het nodig dat u een zorgovereenkomst ondertekent. Ook vragen wij u om een formulier in te vullen voor facilitaire diensten. In dit formulier staan de wederzijdse rechten en plichten beschreven.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij houden ons aan de afspraken

  Wij houden ons aan de afspraken die we met u maken en die we vastleggen in het zorgdossier. U en uw contactpersoon hebben inzage in het zorgdossier.

Wat wij van u verwachten

 • Stel ons alle vragen die u heeft

  Tijdens het kennismakingsgesprek kunt u ons alle vragen stellen die u heeft.

Stap 7 Start zorg

U krijgt bij ons dagelijks de zorg en behandeling die past binnen uw indicatie. Heeft u wel zorg van Thebe, maar geen behandeling volgens uw indicatie? Dan blijft de huisarts uw hoofdbehandelaar. Als u wel behandeling in uw indicatie heeft, dan is de specialist ouderengeneeskunde uw hoofdbehandelaar. Deze neemt de rol van de huisarts over en kijkt samen met u welke zorg en ondersteuning u nodig heeft. Bij Thebe werken we met multidisciplinaire teams. Multidisciplinair betekent dat het behandelteam bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen en verschillende specialisten. Het is afhankelijk van uw indicatie en uw eigen wensen en behoeften, welke behandelaren worden ingezet.

Wat u van ons mag verwachten

 • Zorg die bij u past

  Wij doen ons best om u de zorg te bieden die u past. Dat doen we in samenspraak met u en uw naasten.

 • Deelnemen aan activiteiten

  Wij kijken samen met u welke activiteiten u in een dag wil en kan ondernemen. Dat kan in uw directe woonomgeving zijn, maar bijvoorbeeld ook centrale activiteiten op locatie, of daarbuiten.

Wat wij van u verwachten

 • ID-kaart

  Als u bij ons komt wonen, heeft u uw ID-kaart nodig. Neemt u deze alstublieft mee.

Stap 8 Evaluatiegesprek

Tijdens de eerste 6 weken van uw verblijf observeren wij u en de zorg die u ontvangt. Aan het eind van deze 6 weken organiseren wij een evaluatiegesprek. Wij bespreken dan de uitkomsten van deze observatieperiode met u, uw contactpersoon en een medewerker van Thebe. Als het nodig is, passen wij daarna uw zorg aan.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij houden ons aan uw zorgdossier

  Wij werken volgens de afspraken die we met u maken rond uw zorg en ondersteuning. Mochten uw wensen en behoeften veranderen, dan bespreken we dit met u en passen we onze afspraken aan.

Wat wij van u verwachten

 • U kunt alles vragen

  Wij doen er alles aan om te zorgen dat u zo prettig mogelijk woont. Stel daarom alle vragen die u heeft. Dit geldt ook voor uw naasten.

Veelgestelde vragen

Voor wonen met verblijf betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK. Voor aanvullende activiteiten, zoals een uitje of een viering van een feestdag, brengen wij soms een kleine bijdrage in rekening.
De lengte van de wachtlijst verschilt per locatie en per doelgroep. Voor actuele informatie kunt u het beste contact opnemen met het Servicecentrum van Thebe.
In het stappenplan hierboven staat het aanmeldproces beschreven. Hier kunt u stap voor stap lezen wat wij voor u doen en wat u zelf moet doen tijdens het aanmeldproces.
Op onze locaties bent u altijd welkom om een kop koffie te komen drinken en om de sfeer te proeven. U kunt een rondleiding aanvragen door contact op te nemen met het Servicecentrum. Wij willen graag weten wie u bent en bij welke zorginstelling u waarschijnlijk het best past. Zo voorkomen wij dat u een instelling bezoekt waar u uiteindelijk niet terecht kunt. Tijdens de rondleiding kunnen wij helaas niet veel kamers laten zien. Wij waarborgen de privacy van onze bewoners en wij willen onze medewerkers niet storen tijdens het verlenen van de zorg.
Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren