17 januari 2022

Excellente revalidatie en herstel in Breda, Zevenbergen en Etten-Leur

Op 17 januari 2022 hebben Thebe, De MARQ, Avoord en Surplus een intentieverklaring getekend. Dit ondertekenmoment markeert de start van een verkenning, waarin wordt onderzocht hoe er nog beter van elkaars kennis, ervaring en expertise gebruik gemaakt kan worden.

Een mogelijke conclusie is dat Thebe toetreedt tot coöperatie De MARQ, waar Avoord en Surplus de oprichters en leden van zijn. Kijkend naar de toekomst groeit de zorgvraag, mede dankzij de snelle stijging van het aantal ouderen met complexe aandoeningen. De vraag naar en zwaarte van geriatrische revalidatie en herstel neemt toe. Het krijgt bovendien een steeds belangrijker functie omdat het bewerkstelligt dat ouderen in staat zijn langer thuis te blijven wonen. Dit alles vraagt om duurzame oplossingen waarbij goede samenwerking cruciaal is.

Samen sta je sterker dan alleen. Alle deelnemende organisaties willen de beste kwaliteit bieden en innoveren. Tegelijk is het erg belangrijk dat geriatrische revalidatie en herstel toegankelijk en betaalbaar blijven. In dat licht zijn Thebe en De MARQ al langere tijd met elkaar in gesprek. Die samenwerking kwam in een stroomversnelling naar aanleiding van het gezamenlijke Corona Cohort begin 2020 en de aanstaande verhuizing naar Amphia Molengracht eind 2022. De Bredase locaties van De MARQ en de afdeling revalidatie en herstel van Thebe zullen daar ondergebracht worden. De locaties die De MARQ heeft in Etten-Leur en Zevenbergen blijven gehandhaafd, dit draagt er aan bij dat revalidatie en herstel nabij en toegankelijk is in de regio.

Met de verkenning worden vele belangen afgewogen. Een positief resultaat komt niet alleen revalidanten maar ook medewerkers, verwijzers, stakeholders, partners in de keten en betrokken medisch professionals ten goede. Een intensievere samenwerking kan leiden tot:

  • Nog meer state-of-the-art geriatrische revalidatie en herstel.
  • Een overzichtelijker ‘geriatrische revalidatie en herstel-landschap’ in Breda waarin
  • verwijzers en verzekeraars met minder partijen samenwerkingsafspraken hoeven te maken
  • Shared services, zoals gezamenlijk gefaciliteerde leer- en ontwikkelmogelijkheden.
  • Het ontwikkelen van overkoepelende kwaliteitsstandaarden.
  • Innovatieve oplossingen voor bijvoorbeeld nieuwe, specifieke doelgroepen die andere
    vormen van revalidatie en herstel nodig hebben.
  • Duurzame vergroting van het maatschappelijk rendement.

Zowel Thebe als De MARQ en haar leden Avoord en Surplus zijn enthousiast over de mogelijkheden en zien de verkenning met vertrouwen tegemoet. Met dit tekenmoment is de eerste stap gezet. De mogelijkheden gaan de komende tijd verkend worden in verschillende werkgroepen. Het streven is om eind maart te beslissen of de verkenning een vervolg krijgt. De MARQ heeft locaties in Zevenbergen, Etten-Leur en Breda. Het is een coöperatie voor revalidatie en herstel waar Avoord en Surplus, de oprichters en leden van zijn. Avoord en Surplus bieden een breed palet aan intra- en extramurale ouderenzorg. Dat geldt ook voor Thebe, die daarnaast, net als De MARQ, geriatrische revalidatie en herstel biedt in Breda.