20 juli 2022

Marcel Visser treedt toe tot raad van toezicht Thebe

Per 1 augustus 2022 treedt Marcel Visser aan als lid van de raad van toezicht. Hij vervangt Peter Langenbach, die per 1 juli 2022 is afgetreden. Marcel zal tevens het voorzitterschap van de auditcommissie Middelen op zich nemen.  

Marcel is van 2001 tot 2005 bestuurder geweest van Thebe. Daarna is hij bestuurder geweest van diverse ziekenhuizen zoals Laurentius, ETZ en Jeroen Bosch. Hij start – tevens per 1 augustus 2022 – als bestuurder in het Maxima Medisch Centrum. Zijn financiële en bedrijfseconomische achtergrond in combinatie met zijn ruime bestuurlijke ervaring in de (ouderen)zorg en zijn visie op maatschappelijk actuele vraagstukken maakten hem de meest passende kandidaat.

Marcel Visser zelf over zijn benoeming: “Toen ik bestuurder van Thebe was lag het accent nog erg op de extramurale zorg, jeugdgezondheidszorg en kraamzorg. Inmiddels is Thebe getransformeerd naar een organisatie die met name gericht is op extra- en intramurale ouderenzorg. In de ouderenzorg zijn de laatste jaren veel ontwikkelingen te zien. De visie, die Thebe heeft verwoord in de Bedoeling, spreekt mij hierbij erg aan. Zorg verlenen gaat om het toevoegen van waarde, die aansluit bij de behoeften en wensen van iedere unieke cliënt. Anders kijken, denken en doen is nodig om huidige en toekomstige maatschappelijke vraagstukken, zoals de toenemende vergrijzing en de hoge werkdruk voor zorgmedewerkers, het hoofd te bieden. Leren van elkaar en van anderen en daarnaast toepassing van meer digitale hulpmiddelen. Ook is er meer aandacht nodig voor preventie. De samenwerking met o.a. Thebe Extra biedt mooie kansen. Boeiende uitdagingen waaraan ik heel graag vanuit de raad van toezicht een bijdrage lever.”