26 juli 2023

ETZ en Thebe verplaatsen ziekenhuiszorg naar thuis

Samenwerking start voorjaar 2024 met oncologische behandelingen in thuissituatie.

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) en Thebe Wijkverpleging gaan nauw samenwerken in de behandeling van oa kankerpatiënten. Door de medicatie thuis toe te dienen, hoeven deze patiënten niet meer voor een dagbehandeling naar het ziekenhuis te komen. Dat biedt meer kwaliteit van leven en verbetert de patiënttevredenheid. Thebe levert al langer infuusbehandelingen thuis aan mensen die hier eerder voor naar het ziekenhuis werden verwezen.         

Naast de samenwerking op het vlak van de oncologische zorg, willen Thebe en het ETZ ook op andere gebieden de samenwerking uitbreiden. Denk daarbij aan monitoring van patiënten op afstand of de begeleiding in de thuissituatie van patiënten met een chronische ziekte. 

De beoogde samenwerking is gisteren bekrachtigd met het ondertekenen van een intentieverklaring door de bestuurders van Thebe en ETZ. Naar verwachting worden uiterlijk voorjaar 2024 de eerste patiënten thuis behandeld door het SVT-team van Thebe. Jos Adriaans, bestuurder Thebe: “De uitdagingen in de zorg worden steeds groter. Het is daarom heel belangrijk om met verschillende zorgorganisaties samen te onderzoeken hoe het beter en efficiënter kan. Door deze oncologische zorg anders te organiseren, dragen we bij aan de kwaliteit van leven van mensen die ernstig ziek zijn. Daarnaast is het efficiënter en dan wanneer al deze zorg in het ziekenhuis plaats zou vinden.”   

Anita Wydoodt, bestuurder ETZ: “Deze samenwerking, en specifiek het verplaatsen van zorg naar thuis, past binnen de regionale beweging 'zelf als het kan, thuis als het kan'. Samenwerking is hierin essentieel. Door te leren van elkaar en elkaar te versterken houden we de zorg toegankelijk voor alle patiënten.” 

Foto hieronder: De bestuurders Anita Wydoodt en Jos Adriaans feliciteren elkaar met het ondertekenen van de intentieverklaring. FOTO: ETZ/Ellen den Ouden