6 juli 2023

Update Toekomst van Thebe

Ook Lot gaat op vakantie. Voor haar vakantie geeft zij in haar journaal antwoord op de vraag hoe het zit met de toekomst van Thebe.

De laatste dagen is het volop in het nieuws: de toekomst van de ouderenzorg in Nederland. De berichten zijn alarmerend. Als er niets gebeurt dreigt de ouderenzorg onhoudbaar te worden. Net als veel andere zorgorganisaties, werkt Thebe hard aan de Toekomstvisie.  

Lot, onze digitale collega uit de toekomst, neemt graag de actuele stand van zaken met u door. Zij geeft in haar nieuwste journaal antwoord op de vraag hoe het nou zit met die toekomst van Thebe. Ze vertelt dat de mooie projecten waar we al mee bezig zijn allemaal samen komen in de Toekomstvisie 2030. Denk bijvoorbeeld aan: Zorg voor Morgen, Community Care, Eigenwijks Brabantpark en Van Zorgen naar Leven.  

Bouwen aan de toekomst doen we in stappen. We beginnen met een fundament: verstevigen van wat al goed is. Daarop bouwen we verder. In 2023 inventariseren we wat nodig is om op korte, middellange en langere termijn fundamenteel anders te gaan doen.  

Nederlandse ouderenzorg is in beweging!  

Ons mooie vakgebied is momenteel veel in het nieuws. Vaak gaat het over geld: CAO-doorbraken, financieringsvraagstukken. Maar altijd gaat het over de toekomst. Zoals in het rapport van de RVS (Raad Volksgezondheid & Samenleving). De Raad concludeert dat toekomstbestendige ouderenzorg en wijkverpleging alleen kan door samen te werken, verstandig te bouwen, de schotten in de zorgfinanciering terug te dringen en de maatschappij meer te betrekken bij het samen leven en samen zorgen. Lot, vanuit haar toekomst zegt hierover: dit is helemaal De Bedoeling! Stapt u mee in de toekomst van Thebe?