2 februari 2023

Wijziging voor zorgvragers met ZZP4 indicatie

Per 1 januari 2023 blijven mensen met een ZZP4 indicatie (de laagste indicatie bij Wlz zorg) thuis wonen. 

U komt niet meer vanzelfsprekend in aanmerking voor een woning op een woonzorglocatie. Er zal worden gekeken op welke wijze thuis zorg geleverd kan worden. Dit is in lijn met de landelijke ontwikkelingen en gemaakte afspraken in de regio.  

Voor nieuwe cliënten betekent dit dat er voor het verhuizen naar een locatie van Thebe gekeken wordt naar urgentie en noodzaak en dat u daardoor mogelijk langer op de wachtlijst staat. Ook kijken we actief naar andere mogelijkheden, zoals het aanbieden van thuiszorg en de inzet van zorgtechnologie. Deze beweging is in lijn met de toekomstvisie 2030 van Thebe, waarbij we uitgaan van; zelf, thuis en technologie.  
 
Voor cliënten met een ZZP4 indicatie die al binnen een van onze locaties wonen verandert er niks. Zij blijven hier gewoon wonen zoals ze dat nu doen. 
 
We kunnen ons voorstellen dat hier vragen of opmerkingen over zijn. Mocht dat het geval zijn, neem dan contact met ons op via 0900-8122.