Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

04 november 2021

De Brabantse zorgorganisaties Ruitersbos en Thebe hebben van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) groen licht gekregen om te fuseren. Eerder verstrekte de NZa deze goedkeuring al. Het oordeel van de ACM dat vandaag werd gepubliceerd, luidt:

Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat na de voorgenomen concentratie de fusiecombinatie van Thebe en Ruitersbos de grootste aanbieder van verpleeghuiszorg en dagactiviteiten in de gemeente Breda zal zijn. Toch blijven er in de gemeente Breda voldoende andere zorgaanbieders over die ook actief zijn op deze gebieden.

Ruitersbos wordt per 1 januari 2022 onderdeel van Thebe. Er vallen geen ontslagen en niemand wordt boventallig.

Op de woonzorglocatie Ruitersbos in Breda wonen circa 120 oudere mensen met een zorgindicatie. Naast wonen met zorg biedt Ruitersbos ook herstelzorg, dagopvang en zorg aan huis: zowel voor huurders op het eigen terrein als in de wijk.

Grote uitdagingen in Breda

Onder de vlag van Thebe wordt de komende jaren een nieuw pand gebouwd, dat modern en toekomstbestendig is. Luc Kenter, bestuursvoorzitter van Thebe: “We staan aan het begin van een grote transformatie in de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen in Nederland. Ook in Breda levert dat grote uitdagingen op. Het zou fijn zijn als alle (oudere) Bredanaars zo lang mogelijk geen beroep op ons hoeven te doen en zo lang mogelijk geheel zelfstandig kunnen blijven wonen. Met, als dat toch nodig is, de bij hen passende ondersteuning, zorg en begeleiding. Thebe wil dat iedereen in dat geval een beroep kan doen op de ondersteuning en zorg die nodig is: vanuit onze woonzorglocaties en via begeleiding, dagbesteding en wijkverpleging. Juist de eigen identiteit en de kleinschaligheid van Ruitersbos zijn hierbij van meerwaarde. In de toekomst zal alleen maar meer vraag zijn naar diversiteit.” De fusie tussen Ruitersbos en Thebe helpt om dit te bereiken voor de bewoners van Ruitersbos en de inwoners in deze wijk.

Michel Wijngaards, bestuurder van Ruitersbos: “Het verpleeghuis en de vier aanleunflats van Ruitersbos vormen een prachtige mogelijkheid om veilig en zelfstandig wonen te combineren. We kunnen dat nu samen met Thebe toekomstbestendig maken. Daarom ben ik blij voor alle cliënten, hun familie, mantelzorgers en onze medewerkers.”

Netwerk van zorg en ondersteuning

Met de toetreding van Ruitersbos telt Thebe circa 4800 medewerkers en 1.500 vrijwilligers. De 25 woonzorglocaties in Midden- en West-Brabant hebben in totaal ongeveer 2.100 bewoners. Samen helpen de zorgmedewerkers in de wijkverpleging jaarlijks zo’n 8.000 cliënten in onze provincie. Thebe bouwt hard aan toekomstbestendige ouderenzorg. Dat doen we onder meer door het ontwikkelen van een sterk netwerk van ondersteuning en zorg in Midden- en West-Brabant. Samen met cliënten, hun familie en mantelzorgers, welzijnsorganisaties, collega-zorginstellingen, gemeenten, zorgverzekeraars en andere partners ontwikkelen wij de ouderenzorg in de provincie Noord-Brabant verder.