Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

16 mei 2022

Per 1 juli ontstaat er een vacature voor een lid raad van toezicht met een bedrijfseconomisch/financieel profiel. De achterliggende reden is dat de huidige toezichthouder met dit profiel een nieuwe hoofdfunctie heeft aanvaard die niet verenigbaar is met het toezichthouderschap bij Thebe.

Bij de invulling van deze vacature wordt gestreefd naar een evenwichtige en diverse samenstelling van de raad van toezicht waarbij aandacht is voor geslacht, leeftijd en achtergrond. Het hieronder weergegeven specifieke profiel vormt het uitgangspunt bij de werving- en selectieprocedure.

Specifiek profiel lid raad van toezicht, aandachtsgebied bedrijfsvoering/financiën, tevens beoogd voorzitter van de auditcommissie Middelen:

 • Heeft ruime ervaring met financiën en bedrijfsvoering, b.v. verkregen als bestuurder binnen een grote professionele organisatie (bij voorkeur een zorgorganisatie), of ervaring als senior accountant of consultant bij een professionele organisatie.
 • Heeft een brede financiële en bedrijfsmatige blik en bewezen inzicht in strategische aspecten van bedrijfsvoering (naast financiën ook vastgoed en ICT). 
 • Is in staat invulling te geven aan de klankbordfunctie voor de raad van bestuur in het kader van de financiële continuïteit.
 • Is in staat om vernieuwend (mee) te denken, heeft een visie op digitalisering en informatisering en hiermee samenhangende transformatieprocessen. 
 • Heeft ervaring als toezichthouder of is op grond van ervaring in staat de toezichtfunctie goed in te vullen.
 • Ervaring in de zorgsector is een pre.
 • Ervaring met stakeholdermanagement en strategische partnerschappen.
 • Een passend professioneel netwerk is een pre.

Daarnaast gelden de volgende kwalificaties en persoonskenmerken, die voor ieder lid van de raad van toezicht gelden:

 • Stevige persoonlijkheid, positief kritisch vanuit een respectvolle attitude, evenwichtig, beschouwend en standvastig.
 • Weet met informatie ‘op afstand’ snel overzicht en inzicht te krijgen m.b.t. essentiële en strategische aspecten van het functioneren van Thebe en kan op basis hiervan evenwichtig oordelen.
 • Teamplayer, sterk relatie- en samenwerkingsgericht.
 • Doortastend, neemt zelf initiatief en entameert onderwerpen en invalshoeken, geeft op een prettige manier ‘tegengas’.
 • Goede antenne voor integriteitsvraagstukken.
 • Communiceert gemakkelijk op alle niveaus, is gemakkelijk benaderbaar, heeft oog voor en kan zich inleven in (de belangen van) de cliënten, verwanten en medewerkers.
 • Staat open voor kritische (zelf)reflectie vanuit het besef dat er geen toezicht op de toezichthouders wordt uitgeoefend.

Meer informatie en solliciteren kan via deze link.