6 mei 2024

Thebe krijgt landelijke erkenning als Regionaal Expertisecentrum Korsakov

Vandaag is Thebe Heilaarstaete officieel geaccrediteerd tot Regionaal Expertise Centrum Korsakov. Thebe is een van de regionale centra in het landelijk Korsakov netwerk. In dit netwerk wordt de kennis over en zorg voor mensen met Korsakov gebundeld, met als doel de levensomstandigheden van mensen met Korsakov overal in Nederland te verbeteren. 

Het syndroom van Korsakov ontstaat doordat het lichaam langdurig te weinig vitamine B1 binnenkrijgt. Vaak als gevolg van lange tijd te veel alcohol drinken en ongezond eten. Door dit gebrek aan vitamine wordt een deel van de zenuwcellen in de hersenen aangetast. Hierdoor ontstaat o.a. geheugenverlies of verlies van het vermogen om iets nieuws te leren. 

Mensen met het syndroom van Korsakov hebben een zeer complexe en omvangrijke zorgbehoefte, die vraagt om intensieve zorgverlening en behandeling. Hiervoor is specifieke kennis en kunde nodig. Doordat er in Nederland relatief weinig mensen zijn met het syndroom van Korsakov, is Korsakov aangemerkt als een van de Laag volume, Hoog complexe doelgroepen. Vanuit het ministerie van VWS besloten voor deze LVHC-doelgroepen een landelijke kennisinfrastructuur te ontwikkelen, waarbij de zorg regionaal gebundeld wordt. Thebe Heilaarstaete is vanaf nu officieel een van de regionale Korsakov expertisecentra. 

Ontwikkeling op expertises 

Jef Mol, Raad van Bestuur Thebe: “Het Korsakov team heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om te voldoen aan alle gestelde eisen om regionaal expertisecentrum te worden. De accreditatie is een hele mooie bevestiging van de goede manier waarop we wonen, welzijn en zorg leveren aan de mensen met Korsakov. Door de erkenning krijgen we nog meer ruimte en middelen om de zorg voor deze mensen te verbeteren en de kennis intern maar ook bij collega-organisaties te vergroten. Het mooie is dat we samen met deze collega-organisaties in ons werkgebied afspreken wie welke specialistische expertise verder doorontwikkelt. Zo werken we op een mooie wijze samen en helpen elkaar waar nodig. Dat komt de zorg aan alle cliënten ten goede. ” 

Naast de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov heeft Thebe ook jarenlange ervaring op andere specialistische en complexe doelgroepen. De ervaringen uit het ontwikkeltraject tot REC Korsakov hebben ertoe geleid dat we onze specialistische kennis verder gaan ontwikkelen vanuit 3 Thebe Expertisecentra: Thebe Heilaarstaete, Thebe Aeneas in Breda en Thebe Elisabeth in Goirle. We delen vanuit daar de kennis zowel binnen- als buiten Thebe en dragen zo bij aan de doorontwikkeling van deze specifieke zorg. 

Thebe is sterk in ontwikkeling. De samenleving verandert met meer ouderen en minder mensen die werken. Daarom is Thebe haar dienstverlening - stap voor stap - aan het aanpassen. Wij geloven dat mensen zo lang mogelijk regie over hun eigen leven willen hebben. De nadruk ligt om die reden op zelf, thuis en technologie. Samen kijken we naar wat wél kan om zo onafhankelijk mogelijk te blijven. Kijk voor meer informatie op toekomstvanthebe.nl