21 september 2022

Eerste revalidanten ontvangen in nieuwe kliniek De MARQ en Thebe in Amphia Molengracht

Vandaag zijn de eerste revalidanten verwelkomd in de gloednieuwe kliniek van De MARQ en Thebe, binnen de muren van het Amphia Ziekenhuis Molengracht.

Op deze plek gaan De MARQ en Thebe verder gestalte geven aan excellente geriatrische revalidatie- en herstelzorg. Revalidanten én medewerkers kwamen vandaag over de rode loper. Een heel bijzonder moment!

“De ontvangst was grandioos. Ik heb er enorm van genoten. Zowel van de rode loper, de mooie bloemen die klaarstonden en de kamer die ik nu gekregen heb. Het zijn kanjers hier!” aldus Dhr. Alofsen, een van de revalidanten. Mevr. Elte is het daar helemaal mee eens: “Iedereen had het
gezellig. Het was geweldig!”

Revalidatie en herstelzorg is een belangrijke schakel in de zorgketen. Het draagt bij aan het zo lang mogelijk en zo zelfredzaam mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord. De realisatie van deze nieuwe locatie is daar een mooi voorbeeld van.

Op deze locatie op de Molengracht in Breda kunnen straks in totaal 108 revalidanten terecht. Mensen die na bijvoorbeeld een ongeluk, beroerte of operatie moeten revalideren om vervolgens weer zo zelfstandig mogelijk thuis te kunnen wonen. Opname vindt plaats via verwijzing van de
huisarts, via de Spoedeisende Hulp of na een ziekenhuisopname. Voorlopig is er plaats voor 36 revalidanten. Zij en hun naasten worden door een multidisciplinair team van De MARQ begeleid in hun revalidatieproces.

Eind dit jaar verhuist nog een revalidatieafdeling van De MARQ in Breda en de revalidatieafdeling van Thebe van Thebelocatie Lucia aan de Liesboslaan in Breda naar Molengracht. Thebe en De MARQ gaan gezamenlijk gebruik maken van voorzieningen zoals bijvoorbeeld oefenruimtes en een ontmoetingsruimte. Ook het management en de staf van De MARQ krijgen daar hun kantoor. De locaties van De MARQ in Etten-Leur en in Zevenbergen verhuizen niet.

Christianne Lennards, bestuurder Amphia: “We heten De MARQ en Thebe van harte welkom binnen Amphia! Onze 3 organisaties zijn zo nog beter in staat om hun krachten te bundelen. Zo wordt er meer gefocust op kansen en mogelijkheden van iedere revalidant en zijn naasten.”

Ellen van Kroonenburg, bestuurder De MARQ: “Samen bouwen én samen werken verbindt, inspireert en maakt meer mogelijk voor revalidanten en hun naasten en voor medewerkers. Een groot compliment aan allen die de voorbij periode met hart en ziel aan dit project hebben gewerkt. Ook dank aan de leden van coöperatie De MARQ, Avoord en Surplus, die de realisatie van deze locatie mede mogelijk hebben gemaakt.

Agnes Klaren, bestuurder van Thebe: "Deze prachtige nieuwe locatie is een inspirerende plek voor zorgprofessionals om te werken, zich verder te ontwikkelen en samen te bouwen aan de zorg van de toekomst. Revalidatie en herstelzorg nemen in de ouderenzorg een steeds belangrijkere plek in, we zijn er trots op dat we hier samen met de collega's van De MARQ en Amphia een mooie bijdrage aan kunnen leveren.”