28 september 2023

Voorlopig ontwerp Zaart is klaar

Benieuwd? Bekijk het ontwerp hier!

Onlangs gaf de raad van bestuur goedkeuring aan het voorlopig ontwerp van nieuwbouw Zaart. We zijn hier al een tijd mee bezig en er is door veel mensen hard gewerkt! Zowel collega’ s vanuit de zorg, behandeling, facilitair, I&Z en de cliëntenraad, zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van het voorlopig ontwerp. We zijn er trots op dat we nu een ontwerp hebben waar we verder mee kunnen.

Zoals je op de beelden ziet, is het een speels ontwerp geworden met daktuinen en -terrassen. Het gebouw wordt voorzien van zonnepanelen die veel eigen stroom opwekken en is gasloos. Het wordt dus een duurzaam gebouw (bijna energie neutraal).

Volgende fase

De volgende fase van het project is het definitief ontwerp. Men gaat in deze fase van het project aan de slag om het ontwerptechnisch vorm te geven en details te bespreken. In deze fase zal ook de klankbordgroep, waar ook de cliëntenraad in is vertegenwoordigd, weer worden betrokken. De start van de bouw is gepland aan het einde van 2024. Eind 2026 is de verhuizing voorzien. In dit nieuwe gebouw komen 145 plaatsen voor psychogeriatrie/ dementie, somatiek, hospicezorg, jonge mensen met dementie en revalidatie voor mensen met dementie. 

We bieden al deze mensen straks een fijn thuis in Zaart. Daarnaast wordt Zaart een mooie werkplek voor onze collega's.