Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Thebe biedt gespecialiseerde zorg en behandeling aan volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel in alle leeftijden (gemiddeld tussen de 25 en 70 jaar oud). Ook voor volwassenen met een complexe zorgvraag als gevolg van een aangeboren handicap bieden wij gespecialiseerde zorg en begeleiding.

Gespecialiseerde zorg voor mensen met NAH wordt door Thebe geboden op de locaties Aeneas (Breda) en Elisabeth, Geeracker en Bergvenne (Goirle). De grootschalige afdelingen zijn bedoeld voor mensen met NAH tussen de 25 en 65 jaar die voortdurend toezicht en zorg in de nabijheid nodig hebben.

Kleinschalig wonen is geschikt voor mensen die cognitief, communicatief en in hun mobiliteit (met hulpmiddelen) op een zeker niveau functioneren. Zij verblijven in een open setting, met zorg en begeleiding op afstand.

Op onze locaties werken wij met drie verschillende leefmilieu's. Hierdoor wonen mensen die dezelfde soort zorg en begeleiding nodig hebben, bij elkaar geplaatst. 

Cognitieve neurorevalidatie (CNR)

Op onze locatie Aeneas in Breda bieden wij cognitieve neurorevalidatie (CNR). Doel is om de cliënt uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren (liefst buiten een verpleeghuis). CNR is geschikt voor mensen:

  • die in hun dagelijks leven en handelen een beperking of handicap ondervinden als gevolg van recent ontstaan hersenletsel (de eerste periode van herstel na letsel);
  • met een leeftijd tussen ca. 25 – 70 jaar;
  • met een hulpvraag van de cliënt zelf of van het cliëntsysteem, waarmee de cliënt gemotiveerd aan de slag wil;
  • met voldoende communicatieve mogelijkheden (verbaal en/of non-verbaal);
  • die niet terecht kunnen bij een revalidatiecentrum vanwege de te verwachten langere duur en verminderde progressie van de revalidatie.

Indicatie

Indicatie die nodig is voor wonen en behandelen met NAH is een zorgzwaarte indicatie vanaf VV6 en vanaf LG4. Uw cliënt beschikt vaak al over een Wlz-indicatie. Zo niet, dan moet deze nog aangevraagd worden bij het CIZ. Wij kunnen hierbij ondersteunen.

Vragen

Heeft u vragen over de situatie van uw cliënt? Belt u ons gerust. Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden. Ook is het mogelijk om een van onze specialisten ouderengeneeskunde te raadplegen.

 

Veelgestelde vragen

Elke inwoner van Nederland dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Zonder geldig ID-bewijs mogen wij u wettelijk niet opnemen op onze locaties. Ook ziekenhuizen en specialisten waar u nog niet bekend bent zullen u (met uitzondering van spoedsituaties) niet kunnen behandelen. Zorgt u er dus voor dat u in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs.
Om alle afspraken die gemaakt worden tussen u en Thebe officieel te maken is het nodig dat er een zorgovereenkomst wordt ondertekend. Hierin worden wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Bij opname ontvangt u de speciaal voor u opgestelde zorgovereenkomst. Mocht u tegen die tijd vragen hebben over de overeenkomsten, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons. Wij kijken graag met u mee.
Laat instanties waar u een overeenkomst mee hebt weten dat u verhuisd bent. Denkt u bijvoorbeeld aan de gemeente, uw ziektekostenverzekeraar, uw huisarts, kranten of tijdschriften waar u een abonnement op heeft, verenigingen waar u lid van bent etc.
Als u een indicatie heeft ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg waar behandeling in opgenomen zit, dan wordt de specialist ouderengeneeskunde uw hoofdbehandelaar. Hij of zij neemt deze taak over van uw huisarts. De specialist ouderengeneeskunde werkt samen met andere behandelaren die nodig zijn bij uw zorg, bijvoorbeeld een psycholoog of een fysiotherapeut.

Komt u op een locatie van Thebe te wonen, maar heeft u een indicatie zonder behandeling? Dan blijft uw huisarts verantwoordelijk voor uw medische zorg. In dit geval is het wenselijk dat de medewerkers van uw afdeling op de hoogte zijn van de afspraken die u met de huisarts maakt. Heeft u op dit moment een huisarts buiten de gemeente waar u straks komt te wonen? Dan verzoeken wij u een huisarts in uw nieuwe gemeente te zoeken.