Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Thebe biedt zorg en behandeling aan psychiatrische cliënten in het verpleeghuis (gerontopsychiatrie). Dit zijn kwetsbare mensen, vaak met complex gedrag, die hiervoor specifieke begeleiding nodig hebben.

Deze volwassenen en ouderen hebben vaak problemen op meerdere gebieden tegelijk, zoals sociale problemen, verslaving, cognitieve problemen of excessieve gedragsproblemen, zelfverwaarlozing, financiële problemen. Hiervoor is een eigen manier van begeleiden en behandelen nodig. 

Er zijn grofweg vier verschillende groepen te onderscheiden onder deze cliënten:

  • Mensen met Korsakov: zij vragen een specifieke benaderwijze.
  • Mensen met psychiatrische problemen die onder begeleiding in een kleinschalige setting wonen. Hier is zorg en behandeling in nabijheid, maar heeft de cliënt meer eigen regie.
  • Mensen met psychiatrische problemen die meer aansturing nodig hebben gedurende de dag en bij wie de lichamelijke zorgbehoefte wat groter is.
  • Mensen met een uitgesproken persoonlijkheid, die excessief gedrag vertonen, waarbij specifieke begeleiding en behandeling nodig is.

Observatie

Binnen Thebe bestaat er een observatieafdeling voor mensen met psychiatrische problemen. Hier  worden cliënten tijdelijk opgenomen ter observatie.

De observatieperiode wordt gebruikt voor:

  • Diagnostiek en observatie om de psychiatrische problematiek in kaart te brengen en de gevolgen die mensen ondervinden in hun dagelijks leven (lichamelijk en zelfzorg, mentaal, sociaal en financieel);
  • Deze problematiek zo goed mogelijk te behandelen, zodat mensen er beter mee om kunnen gaan, zo goed mogelijk terug in balans zijn en zoveel mogelijk zelfredzaam; 
  • Een advies uitbrengen voor de benodigde vervolg zorg en ondersteuning en in welke woonomgeving dat het beste kan plaatsvinden.

Aanmelding

Aanmelden kan alleen door een verwijzer. De wachttijden zijn wisselend. Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met ons Servicecentrum. 

Thebe Lucia

Gerontopsychiatrie wordt alleen geleverd op locatie Lucia in Breda. Door jarenlange kennis en ervaring is Thebe Lucia expert in de begeleiding en behandeling van deze doelgroep. Vanuit de hele regio en zelfs uit het hele land komen mensen, die op andere plaatsen niet terecht kunnen, naar Lucia.

Heeft u een casus die u met ons wilt bespreken? Neemt u dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee. Ook is het mogelijk om een van onze artsen te raadplegen.

Veelgestelde vragen

De woonvorm waar uw familielid/relatie verblijft is gesloten. Dat wil zeggen dat deze alleen kan worden verlaten onder begeleiding. Dit alles om te voorkomen dat uw familielid/relatie verdwaalt in of rond het huis. Bezoek kan een verzorgende vragen de deuren te openen.
In de de Wet Zorg en Dwang (art 21) staat beschreven wanneer iemand tegen zijn wil mag worden opgenomen en behandeld. In de volgende gevallen komen mensen hiervoor in aanmerking als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of voor anderen, als dit gevaar niet op een andere, minder ingrijpende manier weggenomen kan worden, als iemand zichzelf niet uit eigen beweging laat opnemen.

Dit kan het geval zijn bij mensen met een psychiatrische stoornis of een gevorderd stadium van dementie.
Als iemand door zijn ziektebeeld (bijvoorbeeld dementie) of door psychiatrische problemen niet meer in staat is om voor zichzelf te zorgen, of een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving, dan is een opname in het kader van de Wet Zorg en Dwang mogelijk. Dit betekent dat iemand komt te wonen in een gesloten omgeving. Dat kan de locatie zijn, of de afdeling. Het CIZ bepaalt of de Wet Zorg en Dwang aan de orde is bij de aanvraag voor een plaats in een gesloten instelling.
Veel cliënten met gedragsproblemen of psychiatrische problemen maken gebruik van mentorschap. De mentor regelt de zorgbelangen als ze daar zelf niet voldoende toe in staat zijn en geen familie hebben die dat voor ze kan of wil doen. Voor veel cliënten met psychiatrische problemen in het verpleeghuis geldt de BOPZ (Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen), aangezien zij een gevaar kunnen zijn voor zichzelf, anderen of hun omgeving.

Voor meer informatie gaat u naar: https://www.dwangindezorg.nl/psychiatrische-problemen/rechten/wetten/bopz
Thebe heeft regelmatig te maken met cliënten die gedwongen worden opgenomen met een rechterlijke Machtiging (RM). Hierdoor zijn een aantal rechten ingeperkt. De rechterlijke macht kan worden geregeld door Thebe, maar is vaak al eerder geregeld door andere instantie waar de cliënt in behandeling is, zoals GGZ. Deze cliënten verzetten zich tegen de gedwongen opname.

Voor meer informatie gaat u naar: https://www.dwangindezorg.nl/procedures/gedwongen-opname/rm/rechterlijke-machtiging-rm
Een cliënt staat onder Bewindvoering als de financiën en rechten beheerd worden door een derde. Dit gaat bijvoorbeeld om uitkering, afspraken rondom schuldsanering, beheer financiën.

Voor meer informatie gaat u naar: https://www.dwangindezorg.nl/rechten/patientenrecht/wilsonbekwaamheid-en-vertegenwoordiging/curatele-mentorschap-en-bewindvoering/?searchterm=bewindvoering