Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Heeft uw cliënt elke dag zorg nodig en is het niet meer mogelijk thuis blijven wonen? Dan kan hij of zij bij Thebe komen wonen. Daar krijgt uw cliënt de zorg en ondersteuning die past bij zijn persoonlijke situatie.

De kosten voor het verblijf en de zorg bij Thebe worden betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De cliënt betaalt hiervoor een eigen bijdrage, die afhangt van het inkomen. Het is de bedoeling dat de cliënt (of zijn contactpersoon) de indicatie voor wonen met verblijf zelf aanvraagt bij het CIZ. Natuurlijk kan Thebe hierbij ondersteunen.

Het is ook mogelijk om zorg met verblijf aan te vragen op basis van Eerstelijns Verblijf (ELV). ELV is verblijf dat in de eerste lijn kan plaatsvinden omdat er geen noodzaak is tot medisch specialistische zorg en omdat de inschatting is dat er op korte termijn herstel te verwachten is met terugkeer naar de eigen omgeving, dan wel dat er een levensverwachting van korter dan drie maanden is. De kosten voor verblijf met een ELV worden bekostigd vanuit de zorgverzekeringswet. De cliënt betaalt dan geen eigen bijdrage. Een ELV kan uw cliënt niet zelf aanvragen, dat moet via de huisarts of specialist.

Is er plaats voor mijn cliënt?

Op enkele locaties van Thebe zijn er wachtlijsten. Voor actuele informatie rondom wachtlijsten, verzoeken wij u contact op te nemen met het Servicecentrum van Thebe. 

Crisisopvang

Heeft u een cliënt die u per direct op wil laten nemen? Dan kunt u contact opnemen met ons Servicecentrum. Zij bekijken de situatie samen met een Specialist Ouderengeneeskunde en beoordelen of de cliënt bij ons terecht kan en waar dat het best passend is. 

Daarnaast kunt u in Midden-Brabant de app 'ZorgbedMB' raadplegen. Deze leidt u naar de beschikbare plaatsen van de verschillende organisaties in de regio.

In West-Brabant kunt u gebruik maken van het Aanmeldportaal

ZorgbedMB en het Aanmeldportaal zijn 24 uur per dag te raadplegen.

 

 

Veelgestelde vragen

Voor wonen met verblijf betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van deze eigen bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het CAK. Voor aanvullende activiteiten, zoals een uitje of een viering van een feestdag, brengen wij soms een kleine bijdrage in rekening.
De lengte van de wachtlijst verschilt per locatie en per doelgroep. Voor actuele informatie kunt u het beste contact opnemen met het Servicecentrum van Thebe.
In het stappenplan hierboven staat het aanmeldproces beschreven. Hier kunt u stap voor stap lezen wat wij voor u doen en wat u zelf moet doen tijdens het aanmeldproces.
Op onze locaties bent u altijd welkom om een kop koffie te komen drinken en om de sfeer te proeven. U kunt een rondleiding aanvragen door contact op te nemen met het Servicecentrum. Wij willen graag weten wie u bent en bij welke zorginstelling u waarschijnlijk het best past. Zo voorkomen wij dat u een instelling bezoekt waar u uiteindelijk niet terecht kunt. Tijdens de rondleiding kunnen wij helaas niet veel kamers laten zien. Wij waarborgen de privacy van onze bewoners en wij willen onze medewerkers niet storen tijdens het verlenen van de zorg.
Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bekijkt welke zorg u nodig heeft en hoeveel zorg u nodig heeft. Aan de hand van deze gegevens geven zij hiervoor een “indicatie” af. Deze indicatie bepaalt vervolgens in welk Zorgprofiel uw zorgvraag past. Aan ieder Zorgprofiel is een vast aantal zorguren gekoppeld. De profielen zijn oplopend in zwaarte (4 t/m 09). Het kan dus zijn dat medebewoners meer of minder zorguren ontvangen dan u. Dit is afhankelijk van de indicatie die zij hebben ontvangen. Neemt u gerust contact op met ons als u wilt weten of u met uw Zorgprofiel in de gewenste locatie kunt wonen. Samen kijken we dan wat de mogelijkheden zijn.

Wilt u meer weten over Zorgprofielen? Ga dan naar de website van het CIZ, www.ciz.nl
Voor wonen binnen een woonzorgcentrum is een indicatie 'Zorg met verblijf' nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De indicatie geven zij af in de vorm van een Zorgzwaartepakket (ZZP). U kunt steeds aangeven naar welk woonzorgcentrum uw voorkeur uitgaat. Wij zullen echter altijd met u bekijken of de zorg die u nodig heeft ook daadwerkelijk in de betreffende locatie geboden kan worden.
Het CAK is een publieke dienstverlener die voor de overheid regelingen uitvoert en zorgt voor de vertaling van wetten en regels naar persoonlijke en begrijpelijke dienstverlening. Kerntaken van het CAK zijn het verrichten van de betalingen aan zorgaanbieders en het vaststellen en innen van de eigen bijdrage op grond van de Wet langdurige zorg. Voor meer informatie kunt u terecht op www.hetcak.nl.
U dient uw eigen ziektekostenverzekering aan te houden in verband met een eventuele ziekenhuisopname of bezoek aan een specialist etc.

Thebe sluit voor u een collectieve WA-verzekering en een inboedelverzekering af. De voorwaarden zijn op te vragen bij het cliëntenservicebureau van Thebe.

U kunt uw eigen WA- en inboedelverzekeringen dus opzeggen. Heeft u zeer waardevolle spullen of veel contant geld in huis, dan adviseren wij u hiervoor een extra verzekering af te sluiten.

Let op! Ontvangt u alleen zorg van Thebe en huurt u uw appartement van een woningcorporatie? Dan dient u al uw eigen verzekeringen aan te houden.
Bewoners van onze locaties hoeven niet perse naar een tandartspraktijk voor controle of behandeling, maar kunnen gebruik maken van de diensten die de tandartsen op de locatie aanbieden. Wanneer u naar een van onze locaties verhuist, zijn er twee mogelijkheden voor mondzorg; dit hangt af of u behandeling van ons ontvangt of niet.

Ontvangt u vanuit uw indicatie geen behandeling van Thebe? Dit betekent dat u in principe verder gaat met uw eigen tandarts. De communicatie met de tandarts dient u zelf te regelen, die verloopt buiten Thebe om. Dat geldt ook voor de financiering. Het is dus zinvol dat u een eigen (aanvullende) tandartsverzekering heeft.

Ontvangt u vanuit uw indicatie behandeling van Thebe? Dit betekent dat de mondzorg verloopt via de tandartsen binnen Thebe. De mondzorg wordt in dit geval vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en u heeft dus geen aanvullende tandartsverzekering nodig. U kunt er ook voor kiezen uw eigen tandarts te blijven bezoeken. Elke tandarts kan declareren via de Wet Langdurige Zorg. U of uw zorgwaarnemer kan dit met de eigen tandarts regelen. U bent in dit geval zelf verantwoordelijk voor het maken van afspraken en terugkoppeling naar de zorgmedewerkers.
Wanneer u een appartement via Thebe huurt wordt deze volgens een vastgesteld werkschema schoongemaakt door schoonmaakmedewerkers.

Wekelijks worden de woonkamer, de keuken (indien aanwezig) en de badkamer schoongemaakt.

Maandelijks worden hoge kasten, deuren, tegelwanden, verwarmingselementen, afval/prullenbak en onder uw bed schoongemaakt.

Minimaal 2 keer per jaar worden binnen en buiten de ramen gewassen inclusief de kozijnen (dit kan lokaal afwijken). U wordt vooraf geïnformeerd wanneer de glasbewassing zal plaatsvinden. De locatie kan extra periodieke werkzaamheden laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld het schoonmaken van uw balkon, het terras etc.

De volgende werkzaamheden worden niet door Thebe verzorgd:

- reinigen van matrassen/kussens
- beddenreiniging
- dekens en dekbedden wassen
- vitrage: glas-/overgordijnen wassen
- douchegordijnen wassen
- (keuken)kasten aan de binnenzijde

Uw schoonmaker verplaatst geen zware voorwerpen, zoals banken, tafels en stoelen.

Schoonmaken met microvezel

Binnen Thebe is de keuze gemaakt om schoon te maken met microvezel. Microvezel is een garen dat tijdens het fabricageproces zodanig wordt bewerkt dat het vuil aan de microvezel blijft plakken. Door het hoge absorptievermogen heeft microvezel weinig water nodig, en laat de doek geen vuil of sporen achter. De kwaliteit van het schoonmaken neemt hierdoor aanzienlijk toe. Schoonmaken gaat sneller en beter en is mogelijk zonder gebruik van schoonmaakmiddelen, dus ook nog eens goed voor het milieu.

Methode

De microvezeldoek wordt voor gebruik (klam) vochtig gemaakt. De methode is vooral gericht op reiniging met water. Er worden zo min mogelijk zepen gebruikt.
Wanneer u op een locatie van Thebe woont, kunt u uw persoonsgebonden wasgoed (kleding, ondergoed) zelf of uw familie of mantelzorger laten wassen of door een was-strijk-stoomservice waarmee Thebe een contract heeft. De kosten hiervoor zijn dan voor eigen rekening. Bij de kleinschalig woonvoorzieningen kan tegen betaling gebruik gemaakt worden van wasmachines in de woningen.

Thebe zorgt voor schoon bed- en badlinnen. Indien u liever uw eigen bed en badlinnen wilt blijven gebruiken kan dit door Thebe gewassen worden, tenzij u dit liever zelf of uw familie of mantelzorger laat wassen.

Voor alle informatie over uw kleding en was kunt u terecht bij het betreffende woonzorgcentrum.
Door omstandigheden is het misschien niet altijd mogelijk om met u persoonlijk afspraken te maken of onderwerpen, zoals praktische zorgzaken of financiën, te bespreken. Wij vinden het daarom belangrijk dat voor u een of twee contactpersonen worden aangesteld, wanneer u naar een locatie van Thebe verhuist. Dit zijn vaak familieleden of goede vrienden die, in overleg met u, uw persoonlijke belangen behartigen.

Wij maken bij de contactpersonen onderscheid in:
Zorgwaarnemer: Deze is het aanspreekpunt voor praktische zorgzaken (kleding, bezoek ziekenhuis, bijwonen multidisciplinair cliëntoverleg etc.). Hij/zij neemt, in overleg met u, beslissingen op zorggebied.
Zaakwaarnemer: Deze is het aanspreekpunt voor zakelijke aangelegenheden. Hij/zij neemt, in overleg met u, beslissingen op het gebied van financiën, rekeningen, verzekering etc.

Deze contactpersonen kunnen andere familieleden en naasten informeren over de afspraken en beslissingen die genomen zijn. Wij vragen u ook om aan te geven wie wij moeten bellen bij noodgevallen, dit noemen wij de eerste contactpersoon.
Wij hopen dat het nog lang gaat duren maar het is altijd mogelijk dat u door overlijden of vertrek naar elders, uw kamer of appartement op enig moment zult verlaten.
Vanaf dat moment stopt de vergoeding die Thebe vanuit de WLZ krijgt. U zult begrijpen dat Thebe, gezien het kostenaspect, dit aantal dagen zo kort mogelijk wil houden.

Daarnaast staan er ook altijd mensen op de wachtlijst die graag zo snel mogelijk opgenomen willen worden in het woonzorgcentrum. Thebe heeft daarom met de cliëntenraden beleid geformuleerd rondom het vertrek van cliënten. Samen met de familie worden zodanige afspraken gemaakt bij overlijden/vertrek van een cliënt dat het appartement na een week ontruimd is.

Als u een door Thebe ingericht appartement bewoonde zullen er niet zoveel persoonlijke bezittingen in het appartement aanwezig zijn. Wanneer er in dat geval andere cliënten zeer dringend opgenomen moeten worden in uw appartement zal Thebe, na overleg met u of uw nabestaanden, vragen om uw persoonlijke spullen eerder van de kamer te verwijderen. Lukt dit niet dan zullen wij dit voor u doen en deze gedurende maximaal zeven dagen opslaan. Tegen betaling is het altijd mogelijk om persoonlijke bezittingen langer op te slaan. Tarieven zijn op te vragen bij het cliëntenservicebureau.

Cliënten die verblijven op een tijdelijke opnamekamer dienen hun persoonlijke spullen direct bij vertrek van de kamer te verwijderen. Dit geldt ook als u vanuit een tijdelijke opnamekamer naar het ziekenhuis gaat.