Verhuizen naar Thebe met zorgprofiel VV5

Ouderen die zorg of ondersteuning nodig hebben, blijven steeds vaker thuis wonen met behulp van naasten en zorgprofessionals. Wanneer dit niet meer mogelijk is, is verhuizen naar een woonzorglocatie de volgende stap.

We willen binnen onze woonzorglocaties kwetsbare ouderen die dit echt nodig hebben graag de noodzakelijke zorg blijven bieden. Niet alleen nu maar ook in de toekomst. Daarom hanteert Thebe vanaf 1 januari 2024 een indicatie zorgprofiel VV5 of hoger als mensen op een van onze locaties willen wonen.

𝗪𝗮𝗮𝗿𝗼𝗺?
In Nederland hebben we te maken met een sterke groei van het aantal ouderen. Tegelijk wordt het aantal medewerkers dat zorg kan leveren schaarser. Dit vraagt van Thebe de zorg anders te organiseren. Concreet betekent dit dat we bij nieuwe cliënten die naar één van onze locaties willen verhuizen, kijken naar de urgentie en noodzaak.
Voor verhuizing naar een woonzorglocatie is daarom een indicatie VV5 of hoger nodig. Dit geldt ook voor cliënten die al op de wachtlijst staan.

Langer zelfstandig blijven met hulp
Thebe heeft een verantwoordelijkheid in het bepalen of thuis blijven wonen wel of niet verantwoord is. Voor mensen met VV4 indicatie bespreken we samen met de cliënt en hun naasten hoe we hen kunnen ondersteunen zelfstandig thuis te blijven wonen. Bijvoorbeeld door de inzet van wijkverpleging, dagbesteding, (extra) ondersteuning van naasten en de inzet van hulpmiddelen.
Als de zorg en/of ondersteuning thuis niet meer verantwoord is, bespreken we de mogelijkheid om de indicatie te kunnen verhogen om te kunnen verhuizen naar een woonzorglocatie.

Voor cliënten met een VV4 indicatie die al binnen een woonzorglocatie wonen, verandert er niets.

Vragen?

Wij staan hierin als Thebe niet alleen. Deze afspraak is voor alle ouderenzorgorganisaties in Midden- en West-Brabant van toepassing.

We kunnen ons voorstellen dat u hier vragen over heeft.
Onze medewerkers staan voor u graag te woord via 0900 - 8122