Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

 • het optimaliseren van de website;
 • de integratie van sociale media;
 • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Heeft u hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging? Of heeft u door een ziekte of aandoening verpleegkundige zorg nodig? Dan komt u in aanmerking voor thuiszorg van Thebe. Wij bieden de zorg die u nodig heeft bij u aan huis. Zo kunt u langer thuis blijven wonen. Wij bieden u verzorging, verpleging en ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het douchen of in bad gaan, hulp bij het aantrekken van steunkousen, het aanleggen van een katheter, wond- en longzorg.

U krijgt zorg van een professioneel opgeleid team van verzorgenden en verpleegkundigen. Bij Thebe werken ook verpleegkundigen die speciale expertise hebben op het gebied van longzorg, wondzorg en palliatieve zorg. Als u zorg nodig heeft, kunnen wij vaak de zorg geven. In andere gevallen overleggen wij vanaf wanneer u de zorg kunt ontvangen. 

Het verhaal van Monique Dirks

Samenwerking maakt het mogelijk te kijken naar de vraag achter de vraag Lees het verhaal

     
Wanneer kunt u voor Thuiszorg bij Thebe terecht?

U kunt zorg aan huis van Thebe aanvragen als u hulp nodig heeft bij uw persoonlijke verzorging of als u een ziekte, wond of een aandoening heeft. Wij komen dan bij u thuis om zorg u te verzorgen. Met hulp aan huis kunt u langer zelfstandig thuis blijven wonen.

Vergoeding van uw zorg

Als u nog geen zorg ontvangt, kunt u een gesprek aanvragen met de wijkverpleegkundige. Zij stelt u tijdens het gesprek vragen waaruit blijkt of en welke zorg u nodig heeft. Als blijkt dat u zorg nodig heeft, vragen wij de indicatie aan op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Hierbij worden alle kosten vergoed door uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt niet gebruikt. 

Heeft u al een indicatie Wet langdurige zorg (Wlz)? Dan kunt thuiszorg ontvangen. Wij regelen de juiste zorgtoewijzing. De kosten van de thuiszorg worden vergoed vanuit de Wlz. U betaalt wel een eigen bijdrage. De hoogte van deze bijdrage hangt af van uw inkomen. Meer informatie over deze bijdrage leest u op www.hetcak.nl

Thuiszorg stap voor stap

Thuiszorg aanvragen
Afspraak met de Wijkverpleegkundige
Zorgplan
Start zorg

Stap 1 Thuiszorg aanvragen

U kunt zorg aan huis op twee manieren aanvragen: via de website of telefonisch. Als u klikt u op de button ‘Zorg regelen’ kunt u een contactformulier invullen of u belt naar het telefoonnummer. Ontvangt u al zorg van Thebe? Dan kunt u ook direct contact opnemen met het buurtteam. Ook uw huisarts of een medisch specialist van een zorginstelling kan thuiszorg voor u aanvragen. Als wij uw aanvraag ontvangen hebben, nemen we contact met u op.

Wat u van ons mag verwachten

 • Wij nemen contact met u op

  Als de aanvraag binnen is, nemen wij contact met u op. U hoeft tot die tijd niets te doen.

Wat wij van u verwachten

 • NAW-gegevens

  Bij het aanmeldproces hebben wij uw, uw naam, adres en woonplaats nodig. 

Stap 2 Afspraak met de Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een gesprek. Dit gesprek kan twee doelen hebben. Zij kan bij u langskomen om u te adviseren over de zorg of zij komt bij u langs voor een indicatiestelling. Als u vragen heeft over uw gezondheid of over de mogelijkheden van zorg bij u thuis, kunt u een adviesgesprek aanvragen bij de wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige probeert antwoord te geven op al uw vragen. Ook probeert zij u handvatten te geven, zodat u na dit gesprek weet wat u kunt doen om uw situatie te verbeteren. Na een adviesgesprek is het niet altijd nodig om zorg te regelen. Soms zijn aanpassingen in huis of de inzet van zorgtechnologie voldoende. Als u weet welke zorg u nodig heeft, komt de wijkverpleegkundige langs om een indicatie te bepalen. Wij kijken dan welke zorg u nodig heeft en wat uw wensen en behoeften zijn. Vervolgens kijken wij of u in aanmerking komt voor zorg aan huis. Komt u in aanmerking? Dan regelen wij de indicatie voor u. Hier hoeft u niets voor te doen.

Wat u van ons mag verwachten

 • Contact na het adviesgesprek

  Als uit het adviesgesprek blijkt dat u geen thuiszorg nodig heeft, geven wij adviezen hoe u zelfstandig kunt blijven wonen. Enige tijd na het adviesgesprek komen wij weer even bij u langs. Wij zijn benieuwd of eventuele adviezen zijn opgevolgd en of dit voldoende helpt.

 • U heeft thuiszorg nodig

  Als wij bij u langs zijn geweest voor een kennismakingsgesprek en het blijkt dat u thuiszorg nodig heeft, dan vragen wij de zorg aan. U hoeft niets te doen.

 • Vragen

  Heeft u na een adviesgesprek nog meer vragen? Dan plannen wij een nieuwe afspraak in.

Wat wij van u verwachten

 • Burgerservicenummer

  U heeft een BSN-nummer nodig om zich te identificeren. Het is fijn als u dit nummer al heeft opgezocht voordat wij langskomen.

 • Aanwezig bij gesprek

  Wij raden u aan om uw partner, mantelzorger of een naaste uit te nodigen voor het gesprek. Twee horen meer dan één en u heeft iemand waarmee u kunt overleggen.

Stap 3 Zorgplan

Als u in aanmerking komt voor zorg aan huis, stellen wij samen met u een zorgplan op. In dit zorgplan staat beschreven welke zorg u nodig heeft en welke afspraken we maken over de zorg. Ook schrijven wij hierin op wat u leuk vindt om te doen. Onze verzorgenden en verpleegkundigen houden in het zorgplan bij hoe het met u gaat. Zo hebben wij alle informatie bij elkaar en weten we precies welke zorg wij moeten leveren. Als het zorgplan is opgesteld, laten wij u het zorgplan lezen. Als u akkoord gaat met de inhoud, ondertekenen we het zorgplan.

Wat u van ons mag verwachten

 • Vertrouwelijke informatie

  De informatie die in het zorgplan staat is vertrouwelijk. Alleen u, met toestemming uw mantelzorger of naaste, het buurtteam en de huisarts mag het zorgplan inzien.

 • Inzicht in uw zorgplan

  U kunt uw zorgplan altijd inzien met de applicatie Puur van Jou. U ontvangt van ons inloggegevens die u toegang geven tot het zorgdossier.

Wat wij van u verwachten

 • Ondertekenen van het zorgplan

  Leest u het zorgplan zorgvuldig door voordat u het ondertekent.

Stap 4 Start zorg

Als u acuut zorg nodig heeft, beginnen wij gelijk met de zorg aan huis. In de andere gevallen ontvangt u binnen 1-5 dagen de zorg die u nodig heeft.

Wat u van ons mag verwachten

 • Regie over uw eigen leven

  Wij baseren onze zorg op wat u zelf nog kunt en wat uw sociale omgeving nog kan oppakken. Daarbij kijken we welke aanvullende hulp u nodig heeft van onze professionals.  

 • Vragen

  U kunt altijd bij ons terecht als u vragen heeft of als u advies wilt.

Wat wij van u verwachten

 • Aanwezig

  Het buurtteam komt binnen een bepaalde tijdsplanning. Om u van de juiste zorg te kunnen voorzien, vragen wij u om op de afgesproken tijden thuis te zijn. 

Veelgestelde vragen

Het buurtteam komt tussen vooraf bepaalde tijden bij u thuis om zorg te verlenen.
Het buurtteam bestaat uit een aantal mensen dat zorg verleent bij u thuis. Ons doel is dat u zo vaak mogelijk door dezelfde verzorgenden of verpleegkundigen wordt geholpen.