21 december 2022

Thebe en Leystromen ruilen grond voor nieuwbouw

Een feestelijk moment: Thebe en Leystromen hebben op woensdag 21 december de grondruil voor de bouw van 60 zorgappartementen, een Gasterij en 24 seniorenappartementen officieel bekrachtigd. Hierbij waren aanwezig Jos Adriaans, Marie-Thérèse Dubbeldam, bestuurder van Leystromen en wethouder van gemeente Baarle-Nassau, Janneke van de Laak.

Om de uitdagingen van de toenemende vergrijzing en de daarmee stijgende hulpvraag van mensen aan te kunnen, bouwt Thebe 60 nieuwe woningen voor ouderen met een zorgvraag (nu: 40). Een gloednieuw, toekomstbestendig woonzorgcentrum zal dit worden. Mét inloopfunctie voor de buurt. Leystromen gaat haar sociale voorraad in Baarle-Nassau vergroten met 24 sociale huurappartementen voor de senioren.

Voor deze nieuwbouw ruilen we dus van perceel met de buren. Eerst gaan we zorgappartementen bouwen op het perceel aan de Rector van de Broekstraat. Zo kunnen de huidige bewoners van Janshove zonder al te veel overlast straks naar hun nieuwe woning verhuizen. Daarna wordt het oude pand gesloopt en wordt hier onder meer de Gasterij gebouwd en de 24 huurappartementen van Leystromen (De Croon II).

In de nieuwbouw van Janshove wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de buurtfunctie, die in het dorp erg belangrijk is. Janshove is nu ook al een zogenaamd “Huis van de wijk”, met de Gasterij in de nieuwbouw wordt de sociale functie verder vergroot. Deze Gasterij wordt mogelijk gemaakt in samenwerking met Leystromen en de gemeente Baarle-Nassau. Dorpsbewoners en bezoekers zijn altijd welkom en kunnen gebruik maken van verschillende voorzieningen en activiteiten.

Realisatie

De realisatie van het nieuwe woonzorgcentrum is in handen van SMT Bouw & Vastgoed. Naar verwachting wordt begin 2023 gestart met de bouw. Het nieuwe woonzorgcentrum zou dan klaar zijn in 2024. 

Wilt u meer weten over hoe Thebe thuis is in de toekomst? Bekijk dan al onze vastgoedprojecten.