5 april 2023

Eerstelijns zorg: voor iedereen en altijd!

Versterking voor de eerste lijn is dringend nodig.

Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het dinsdag verschenen rapport ‘De basis op orde’  

Thebe sluit zich volmondig aan bij de adviezen van de RVS. Eerstelijnszorg is van cruciaal belang voor de samenleving. Als geen ander weten de Thebe-medewerkers in de wijk hoe belangrijk hun nabijheid en inzet is. Samen met de huisartsen vervullen zij van oudsher een spilfunctie. Bijvoorbeeld door deelname aan kernteams waar Thebe samen met huisartsen passende zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen bieden.  

De Raad is van mening dat samenwerken in de keten een belangrijke sleutel is om in de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg te blijven garanderen. Dat weten wij in Noord-Brabant maar al te goed. We trekken op met zorgprofessionals in de verschillende zorgsectoren met andere partners in zorg en welzijn, gemeenten, onderwijs en woningcorporaties. Meer info: www.samenrichtinggeven.nl  

Thebe wil in de toekomst essentiële, specialistische en complexe zorg blijven verlenen en ervoor zorgen dat mensen de zorg krijgen waar en op welk moment deze echt nodig is. De adviezen van het RVS ondersteunen de koers die we ontwikkelen in onze Toekomstvisie 2030. Zelf, Thuis en Technologie zijn dé uitgangspunten. Niet omdat dit geld bespaart, maar omdat wij allemaal zelf de regie willen behouden in ons leven. www.toekomstvanthebe.nl  

Thebe roept om te stoppen met de verkeerde zuinigheid: beknibbel niet op de wijkzorg, huisarts, fysiotherapeuten en andere eerstelijns specialisten! Samen lossen wij 90% van alle gezondheidsvragen op. Tegen slechts 4% van het zorgbudget!