18 januari 2023

Intentieovereenkomst bekrachtigt nieuwe aanpak zorg en ondersteuning

Gemeente Breda, Thebe en CZ slaan de handen ineen in Eigenwijks Brabantpark.

Onderschrift: De intentieverklaring werd ondertekend door Caro Verlaan (CZ), Jos Adriaans (Thebe) en Boaz Adank (wethouder gemeente Breda). 

Hoe zorgen we voor elkaar in 2030? Een veelbelovend antwoord op deze vraag wordt gegeven door de gemeente Breda, zorgorganisatie Thebe en zorgverzekeraar CZ. De bestuurders van de betrokken organisaties ondertekenden op 18 januari de intentieverklaring. Daarin spreken ze naar elkaar uit dat ze samen toewerken naar een werkwijze waarbij de sociale wijkaanpak de kern is en het niet meer uitmaakt waar de financiering vandaan komt. 

‘Eigenwijks Brabantpark’ 

Met het project ‘Eigenwijks Brabantpark’ ontwikkelen de drie partners een vernieuwende aanpak van zorg en ondersteuning om ouderen in de nabije toekomst fijner thuis te laten blijven wonen. Hierbij staan en samenredzaamheid in de wijk en een veilige en stimulerende woonomgeving centraal. De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en de overtuiging een gezamenlijke maatschappelijke uitdaging aan te gaan: met buren, vrijwilligers, professionele zorgorganisaties, woningbouw en gemeente.  

Zorg anders inrichten 

De uitdaging waar we voor staan is duidelijk. Het aantal oudere mensen met een zorgvraag neemt sterk toe. Ook wordt hun zorgvraag complexer. Bovendien staat de zorg onder druk: het aantal beschikbare medewerkers zal in de toekomst verder afnemen. Kortom: we moeten in onze maatschappij de zorg anders gaan inrichten. In Breda is Eigenwijks Brabantpark hier een veelbelovend voorbeeld van.  
 
De afgelopen twee jaar zijn in het traject Eigenwijks Brabantpark de nodige stappen gemaakt. Zo is er een buurtcoach en een Eigenwijkse coördinator aangewezen die de gesprekken met de bewoners voeren en mogelijke vragen beantwoorden. Inmiddels is het concept dusdanig veelbelovend, dat er een intentieverklaring is ondertekend.  
 
De woonzorglocatie Brabantpark van Thebe, aan de Kangoeroestraat 1 in Breda, wordt opnieuw ontwikkeld. In de toekomst wordt hier zorg geleverd aan mensen met een intensieve zorgvraag.  

Een ander onderdeel van het project is het realiseren van toekomstbestendige woningen. Het uitgangspunt is dat deze leeftijds- en zorgbestendig zijn: mensen kunnen er in alle fases van hun leven blijven wonen. Thebe en Alwel zijn samen aan het zoeken naar een passende locatie in de wijk voor dit geclusterde wonen. Ook kijken de partners hoe ze de buurt kunnen betrekken en voorzieningen zo kunnen inrichten dat ontmoeten, het helpen en omkijken naar elkaar makkelijker wordt.  

In dit project komen dus de leefgebieden wonen, zorg en welzijn bij elkaar. Het uiteindelijke doel is dat bewoners van Brabantpark er fijn en lang met elkaar kunnen wonen!