Meer informatie?

Wilt u meer informatie over dit of een ander onderwerp? Neem dan contact met ons op. 

Contact

Klachten - Samen naar een eerlijke oplossing

Onze medewerkers doen iedere dag hun uiterste best voor u. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. U kunt dan terecht bij de medewerkers of de manager waar u mee te maken heeft. Hun doel is samen tot een oplossing komen.

1. Cliëntvertrouwenspersoon
2. Vragen, problemen, klachten onvrijwillige zorg
3. Klachtenfunctionaris
4. Klachtenregeling
5. Contactgegevens
6. Consulent ouderenmishandeling
7. Stichting Zorgbelang Brabant
8. Downloads 

1. Cliëntvertrouwenspersoon

Zijn het persoonlijke zaken waar u mee zit en waarvoor u een oplossing zoekt? In dit geval is niet altijd sprake van een klacht. Wilt u de kwestie met iemand bespreken? Dan kan dit met de cliëntvertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon helpt u zo snel en zo goed mogelijk.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 013 - 202 00 52
E-mailadres: thebe@zorgbelang-brabant.nl

Corrie van den Hoven - Cliëntvertrouwenspersoon
Ineke van der Wel - Cliëntvertrouwenspersoon

2. Vragen, problemen en klachten over zorg tegen uw wil

Heeft u vragen, problemen of klachten over zorg tegen uw wil? De onafhankelijke vertrouwenspersoon voor cliënten helpt u dan verder. Dit is iemand die veel weet van de Wet zorg en dwang. Meer informatie vindt u hier.

3. Klachtenfunctionaris

Komt u met de medewerker of manager niet tot een oplossing? Dan neemt u contact op met de klachtenfunctionaris. Deze functionaris wordt niet aangestuurd door Thebe. Dat betekent dat deze persoon onafhankelijk en onpartijdig is. Met uw gegevens gaan zij vertrouwelijk om. De klachtenfunctionaris helpt bij het zoeken naar een blijvende oplossing voor de klacht. Ook richt deze persoon zich op herstel van de onderlinge relatie.

Contactgegevens

Klachtenfunctionaris Els de Blok
Telefoonnummer: 06 30 97 68 41

Waarnemend klachtenfunctionaris Daphne Snijders
Telefoonnummer: 06 53 88 42 80
E-mailadres: kf.thebe@zorgbelang-brabant.nl

Els de Blok - Klachtenfunctionaris
Daphne Snijders - Klachtenfunctionaris

Lukt het niet om met de klachtenfunctionaris tot een oplossing te komen? Dan kunt u een formele klacht indienen. De raad van bestuur van Thebe kijkt hier dan naar. Die onderzoekt of de klacht intern al is behandeld. Daarna gaat uw klacht door naar de klachtencommissie, voor advies. Dit gebeurt altijd in samenspraak met u. De raad van bestuur bekijkt hoe het verder moet met uw klacht. Het advies van de klachtencommissie nemen ze hierin mee.

4. Klachtenregeling

Bij een klacht geldt de klachtenregeling van Thebe. Deze regeling geldt voor alle klachten. Dus zowel klachten onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) als klachten onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

De regeling zorgt ervoor dat:

  • Uw klacht wordt behandeld via een goede en eerlijke procedure.
  • We de kwaliteit van zorg door Thebe steeds kunnen verbeteren.

De klachtenregeling volgt een aantal stappen:

  1. Bespreek uw onvrede met de medewerker. Zoek samen een oplossing voor uw onvrede (artikel 3 van de Klachtenregeling).
  2. Bespreek uw onvrede met de leidinggevende van de medewerker. Zoek samen een oplossing voor uw onvrede (artikel 3 van de Klachtenregeling).
  3. Schakel onze klachtenfunctionaris in. Hij of zij helpt u bij het zoeken naar een goede oplossing. Ook helpt hij/zij bij het herstel van de relaties (artikel 4 van de Klachtenregeling). De klachtenfunctionaris kan u ook adviseren over deze klachtenregeling. Eventueel helpt hij/zij u bij het opstellen van een formele klacht.
  4. Dien een formele schriftelijke klacht in bij de raad van bestuur van Thebe (hoofdstuk 4 van de Klachtenregeling). De raad van bestuur kan (na afstemming met u) advies vragen aan de Regionale Klachtencommissie. Daarna volgt een oordeel over uw klacht.
  5. Richt uw klacht aan de Geschillencommissie Zorg (VVG). Dit doet u als u niet tevreden bent over de klachtafwikkeling door Thebe (artikel 24 van de Klachtenregeling).

Lees ook de folder klachten.

5. Contactgegevens

Raad van bestuur
Per e-mail: raad.van.bestuur@thebe.nl 
Schriftelijk: Raad van bestuur, Postbus 9757, 4801 LW Breda

Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
Telefonisch: 070 - 310 5380 
Internet: www.degeschillencommissie.nl 
Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

6. Consulent ouderenmishandeling

Is sprake van ouderenmishandeling? En overkomt u dit zelf, of ziet u dit bij een ander? Neem dan contact op met een van de consulenten ouderenmishandeling. 

De functies van cliëntvertrouwenspersoon en consulent ouderenmishandeling worden allebei vervuld door Corrie van den Hoven en Ineke van der Wel. Zij zijn op werkdagen te bereiken via het telefoonnummer 013 - 202 00 52. Het e-mailadres is thebe@zorgbelang-brabant.nl

7. Stichting Zorgbelang Brabant

Voor de functies van de klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon werkt Thebe samen met Stichting Zorgbelang Brabant.

8. Downloads