Thebe logo

Cookies op Thebe.nl

Thebe is wettelijk verplicht om u toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site.

Thebe.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden:

  • het optimaliseren van de website;
  • de integratie van sociale media;
  • het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen cookies plaatsen via Thebe.nl en internetgedrag volgen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.

Lees meer op onze cookiepagina.

 

Doorgaan zonder cookies Cookies accepteren

Onze medewerkers doen iedere dag hun best om zorg en diensten te leveren waar u tevreden over bent. Toch kan het zo zijn dat u het niet altijd eens bent met de gang van zaken en dat u uw zorgen wilt bespreken. U kunt dan terecht bij de medewerkers of de manager waar u mee te maken heeft. Zij hebben altijd als doel om samen met u tot een oplossing te komen.

1. Cliëntvertrouwenspersoon
2. Vragen, problemen, klachten onvrijwillige zorg
3. Klachtenfunctionaris
4. Klachtenregeling
5. Contactgegevens
6. Consulent ouderenmishandeling
7. Stichting Zorgbelang Brabant
8. Downloads 

Cliëntvertrouwenspersoon

Zijn het persoonlijke zaken waar u mee zit en waarvoor u een oplossing zoekt? In dit geval is er niet altijd sprake van een klacht, maar betreft het meer een kwestie waarover u met iemand wilt praten. De cliënt kan in dit geval een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Binnen de mogelijkheden die er zijn tracht de vertrouwenspersoon deze kwestie zo snel als mogelijk naar de juiste personen te geleiden. 

De functie van de cliëntvertrouwenspersoon heeft tot doel de individuele cliënt meer tot zijn recht te laten komen door te ondersteunen in situaties waar onvrede over bestaat. 

Cliëntenvertrouwenspersoon
Telefoonnummer: 013 - 202 00 52
E-mailadres: thebe@zorgbelang-brabant.nl

 

Corrie van den Hoven                              

Corrie van den Hoven                      Ineke van der Wel

Vragen, problemen, klachten onvrijwillige zorg

Heeft u vragen, problemen of klachten die met onvrijwillige zorg te maken hebben? In dat geval kan de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon- Wet zorg en dwang u bijstaan en met u meedenken. Meer informatie vindt u hier.

Klachtenfunctionaris

Mocht het niet lukken om samen met de medewerker of manager tot een oplossing te komen, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris via e-mail: kf.thebe@zorgbelang-brabant.nl. Deze is onafhankelijk, onpartijdig en gaat vertrouwelijk om met uw gegevens. De klachtenfunctionaris helpt bij het zoeken naar een blijvende oplossing voor de klacht en richt zich op herstel van de onderlinge relatie.

Klachtenfunctionaris Els de Blok
Telefoonnummer: 06- 30 97 68 41

Els de Blok

Klachtenfunctionaris Daphne Snijders
Telefoonnummer: 06- 53 88 42 80


Daphne Snijders

Lukt het niet om te komen tot een oplossing, dan kan een formele klacht worden ingediend en kan de raad van bestuur om een oordeel worden gevraagd. Die onderzoekt of de klacht intern al is behandeld en stuurt deze vervolgens, in samenspraak met u, ter advisering door aan de klachtencommissie. Aan de hand van het advies van deze commissie, bekijkt de raad van bestuur hoe zij omgaat met uw klacht.

Klachtenregeling

Bij een klacht is de klachtenregeling van Thebe van toepassing. Deze klachtenregeling is van toepassing op alle klachten (Wkkgz-klachten en WMO-klachten) en heeft de volgende doelen:

  • Recht doen aan de individuele klager door een procedure voor behandeling van de klacht te bieden.
  • Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van zorg door Thebe.

De klachtenregeling volgt de volgende lijn van klachtafwikkeling:

  1. Bespreek uw onvrede met de medewerker op zoek naar een oplossing voor uw onvrede (artikel 3 van de Klachtenregeling);
  2. Bespreek uw onvrede met de leidinggevende van de medewerker op zoek naar een oplossing voor uw onvrede (artikel 3 van de Klachtenregeling);
  3. Laat onze Klachtenfunctionaris u bij het zoeken naar een duurzame oplossing voor uw onvrede en herstel van de relaties helpen (artikel 4 van de Klachtenregeling). De Klachtenfunctionaris kan u ook adviseren over deze klachtenregeling en kan u helpen bij het opstellen van een formele klacht.
  4. Dien een formele schriftelijke klacht in bij de raad van bestuur van Thebe (hoofdstuk 4 van de Klachtenregeling). De raad van bestuur kan (na afstemming met u) advies vragen aan de Regionale Klachtencommissie en geeft een oordeel over uw klacht.
  5. Richt uw klacht aan de Geschillencommissie Zorg (VVG) als u niet tevreden bent over de klachtafwikkeling door Thebe (artikel 24 van de Klachtenregeling).

Contactgegevens

Raad van bestuur
Telefonisch: 088 - 117 10 00 
Per e-mail: raad.van.bestuur@thebe.nl 
Schriftelijk: Raad van bestuur, Postbus 9757, 4801 LW Breda

Geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg
Telefonisch: 070 - 310 5380 
Internet: www.degeschillencommissie.nl 
Postadres: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

Consulent ouderenmishandeling

Als er een kwestie is of wanneer er een situatie van ouderenmishandeling is of dreigt te ontstaan bij of rondom een cliënt, kan ieder die dit signaleert contact opnemen met een van de consulenten ouderenmishandeling. 

Zowel de functie als cliëntvertrouwenspersoon als consulent ouderenmishandeling worden vervuld door Corrie van den Hoven en Ineke van der Wel. 
Zij zijn op werkdagen te bereiken via het telefoonnummer 013 - 202 00 52. Het e-mailadres is thebe@zorgbelang-brabant.nl

Stichting Zorgbelang Brabant

Voor de vervulling van de taken van de klachtenfunctionaris en cliëntvertrouwenspersoon werkt Thebe samen met Stichting Zorgbelang Brabant.

Downloads