2 mei 2023

Ruitersbos wordt vernieuwd

Bekijk het nieuwsbericht

Met het tekenen van een intentieovereenkomst hebben we samen met Woonzorg Nederland een stap gezet in de realisatie van een spliksplinternieuwe woonzorglocatie voor ouderen met dementie.

In de wijk Ruitersbosch in Breda gaan we samen met verhuurder Woonzorg Nederland plannen maken voor een nieuw woonzorgcentrum op de plek van de huidige locatie Thebe Ruitersbos. We gaan uit van 120 woningen voor mensen met dementie, die niet meer thuis kunnen wonen.

Het doel is om gefaseerd te gaan bouwen waardoor het huidige Thebe Ruitersbos in gebruik kan blijven gedurende de nieuwbouw. Met de nieuwbouw zorgen we voor een modern en functionele woon- en werkomgeving voor bewoners en medewerkers.

Programma Thebe, Thuis in de Toekomst

De nieuwbouw Ruitersbos wordt gerealiseerd vanuit ons programma ‘Thuis in de Toekomst’, waaronder diverse bouwprojecten en renovatieprojecten vallen, zoals ook nieuwbouwprojecten in de wijken Princenhage en Park Langendijk in Breda.