Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Casemanager dementie

Mensen met dementie hebben recht op begeleiding. De huisarts bepaalt van wie ze die begeleiding krijgen. De casemanager dementie heeft een post-hbo-opleiding afgerond en begeleidt vooral de moeilijkere kwesties. Hieronder leest u wat zo’n casemanager dementie precies doet.

Bij een vermoeden van dementie of een diagnose dementie kunnen mensen in aanmerking komen voor de begeleiding van een casemanager dementie.  

Wat doet de casemanager dementie? 

  • Een casemanager dementie is een vast aanspreekpunt voor vragen over zorg en dementie. 
  • De casemanager dementie geeft informatie, advies, begeleiding, voorlichting en ondersteuning. Met als doel dat mensen zo lang en prettig mogelijk thuis kunnen wonen. 
  • De casemanager dementie beoordeelt de situatie en kijkt wat er nodig is om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. 
  • De casemanager dementie bekijkt de hulpvragen en adviseert vervolgens welke hulp of zorg er nodig is. Ook helpt de casemanager dementie bij het regelen en organiseren van deze hulp of zorg.
  • De casemanager dementie maakt afspraken met de betrokken hulpverleners en legt deze vast. 
  • De casemanager dementie werkt samen met verschillende zorgverleners, waaronder de eigen huisarts van de cliënt. 

Op de site van Alzheimer Nederland vindt u meer informatie over de casemanager dementie.