Zorg aanvragen?

Wilt u zorg aanvragen of meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Direct zorg aanvragen

0900-8122

Revalidatie met dementie

Bij Thebe stellen we u als persoon centraal. Misschien kunt u door de dementie niet goed meer vertellen wie u bent en hoe u zich voelt. Daarom bieden wij tijdens de eerste 6 weken van uw verblijf ‘Psychomotorische Therapie’ (PMT). Bij PMT observeren wij uw bewegingen, uw lichaamshouding en uw lichaamstaal. Zo leren wij u kennen. En we ontdekken waar u last van heeft. Bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld, het verlies van uw zelfstandigheid, eenzaamheid, onrust of agressie. Na de PMT hebben wij een goed beeld van u. Wij bepalen dan in welke woongroep u past en welke behandeling u nodig heeft. 

Bij Thebe stimuleren wij u om zo veel mogelijk zelf te doen. Op deze manier revalideert u het snelst. Maar als u dementie heeft, kan het zijn dat u een bepaalde oefening niet wilt doen. U begrijpt bijvoorbeeld niet waarom een pijnlijke oefening u helpt bij uw herstel. Met ons geduld en onze creativiteit motiveren wij u de oefeningen toch te doen. Het doel is dat u weer voldoende functioneert om te wonen in uw vertrouwde omgeving. Is thuis wonen echt niet meer mogelijk met ondersteuning van uw naasten? Dan helpen wij u en uw naasten met voorbereiden op uw nieuwe woonomgeving. 

Wanneer kunt u voor revalidatie met dementie bij ons terecht?

 Als u na een operatie moet revalideren, kunt u terecht bij Thebe. Voor mensen dementie of delier bieden wij gespecialiseerde revalidatie. Delier betekent dat er plotselinge verwardheid ontstaat door een ziekte, een operatie, een ongeval of door medicijnen. 

 

Revalidatie met dementie - stap voor stap

Hier leest u hoe welke stappen u kunt verwachten als u zich aanmeldt voor Revalidatie met dementie.

Stap 1

Aanvragen revalidatie met dementie

Alleen uw medisch specialist in het ziekenhuis of uw huisarts kan revalidatie met dementie voor u aanvragen. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Wat u van ons mag verwachten

 • Geef uw locatie van voorkeur op
  Thebe heeft een aantal locaties waar u terecht kunt voor revalidatie met dementie. Wij doen ons best om u een appartement te geven in de woning van voorkeur.

Wat wij van u verwachten

 • Vragen stellen
  Heeft u vragen tijdens het aanmeldingsproces? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u verder.
Stap 2

Indicatie aanvragen

Om bij ons te revalideren, heeft u een zorgindicatie nodig. In deze indicatie staat welke zorg u precies nodig heeft. De specialist ouderengeneeskunde beoordeelt in het ziekenhuis welke indicatie u ontvangt.  

Wat u van ons mag verwachten 

 • Wij beoordelen eerlijk
  Thebe heeft een goede en eerlijke indicatiestelling nodig. Zo geven wij u het beste advies over waar u terechtkunt.

Wat wij van u verwachten 

 • Vragen stellen
  U en uw naasten hebben veel vragen over het proces. Dat begrijpen we. Stel deze gerust. Wij helpen u graag.
Stap 3

Beoordeling van de aanvraag

Een specialist ouderengeneeskunde of zorgconsulent beoordeelt de aanvraag. Hij of zij bekijkt welke aandoening u heeft en welke locatie daarbij past. Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan nemen wij contact met u op. Wij plannen de opname met u. De opname vindt maximaal een week na de ziekenhuisopname plaats. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Wachtlijst
  Soms is er een wachtlijst voordat u bij ons kunt revalideren. De wachtlijst is nooit heel lang. 

Wat wij van u verwachten 

 • Bezoek aan onze locatie
  Uw aanvraag is nog niet goedgekeurd. Wilt u toch graag alvast komen kijken op onze locatie? Neem dan gerust contact met ons op.
Stap 4

Verhuizing

Er is een plaats vrij: u verhuist naar onze locatie. Ligt u in het ziekenhuis? Dan brengt een taxi u naar onze locatie. Kunt u niet met de taxi? Dan regelt het ziekenhuis passend vervoer. Bent u thuis? Dan zorgt u samen met uw familie voor vervoer naar het revalidatiecentrum. 

Wat u van ons mag verwachten 

 • Uw kamer
  Als u bij ons revalideert, slaapt u op een één- of tweepersoonskamer. Op welke kamer u slaapt, hangt af van uw situatie. . 

 • Spullen van Thebe
  Wij regelen alle spullen die u nodig heeft. Bijvoorbeeld: een verstelbaar bed, een rolstoel, een kast, een nachtkastje. Een tv huren we eventueel via een extern bedrijf.

 • Bad- en beddengoed
  U ontvangt bad- en beddengoed van Thebe. Neemt u liever uw eigen bad- en beddengoed mee? Dan is dat mogelijk.

Wat wij van u verwachten 

 • Spullen die u mee moet nemen
  Uw revalidatie bij ons is een tijdelijke opname. U heeft dan schone kleren en toiletspullen nodig. Vergeet ook uw bril of contactlenzen niet. 
   
 • Persoonlijke spullen
  Neem gerust persoonlijke spullen mee, zoals foto’s en schilderijtjes. Ook mag u een makkelijke stoel meenemen. 
Stap 5

Start zorg

Aan het begin van uw revalidatie stellen wij een behandelplan op. Hierin schrijven wij de doelen die u wilt behalen. Ook staan hierin alle behandelaren die u helpen. Sommige oefeningen zijn ontworpen voor mensen met dementie. Zo hebben wij speciale hometrainers. De route die u fietst, komt op een beeldscherm. Zo blijft u gefocust, omdat u elke keer iets anders ziet.

Wat u van ons mag verwachten 

 • Aanspreekpunt
  Heeft u vragen over uw zorg of over iets anders? Spreek dan de zorgcoördinator aan. Hij of zij beantwoordt al uw vragen
 • Overleg
  Iedere week overleggen wij met alle behandelaren die betrokken zijn bij uw behandeling. Als het nodig is, stellen wij uw behandelplan bij.

 • Non-fixatiebeleid
  Thebe hanteert een non-fixatiebeleid. Dat houdt in dat wij uw armen of benen niet mogen vastmaken. Tenzij u zelf anders aangeeft. Voor meer informatie kunt u terecht bij de specialist ouderengeneeskunde. 

Wat wij van u verwachten 

 • Verlof in het weekend
  Wilt u graag naar huis in het weekend? Dan kunt u dat aanvragen. Als u geen wijkverpleging nodig heeft, is verlof in het weekend soms mogelijk. 
 • Bezoek
  Bezoek is altijd welkom. Houd er wel rekening mee dat uw therapie voor bezoek gaat.
Stap 6

Multidisciplinair overleg

Na 6 weken revalidatie nodigen wij u en uw partner of een familielid uit voor een multidisciplinair overleg. Dit betekent dat we een gesprek hebben met iedereen die bij uw zorg betrokken is. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw vooruitgang. Ook komt de verwachting voor de toekomst aan bod. Na dit gesprek geven wij u een advies voor de toekomst. 

Wat u van ons mag verwachten

 • Advies voor de rest van de revalidatie
  Na dit gesprek geven wij ook een advies over de laatste periode van uw revalidatie.

Wat wij van u verwachten 

 • Stel vragen
  Heeft u vragen over de revalidatie? Stel ze gerust tijdens dit gesprek. Wij nemen de tijd om op alle vragen antwoord te geven.

 • Nodig uw naaste uit voor het gesprek
  Het is fijn als iemand uit uw omgeving aanwezig is bij het gesprek. 
Stap 7

Na uw revalidatie

U heeft 3 maanden de tijd om te revalideren. Na 3 maanden bekijken we of alle doelen zijn behaald. Als u klaar bent met de revalidatie, mag u weer naar huis toe. Lukt dat niet, dan kijken we samen met u naar een volgende stap. 

Wat u van ons mag verwachten

 • Zo snel mogelijk naar huis
  Wij begrijpen dat u graag thuis bent. Onze revalidatie is daarom ingericht op een zo snel mogelijke terugkeer naar huis. 

 

Wat wij van u verwachten

 • Inzet
  Uw revalidatie verloopt het snelst als u zich volledig inzet. 

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u de antwoorden op enkele veelgestelde vragen:

De Wet Zorg en Dwang (art 21) gaat over opname en behandeling tegen iemands wil. Er staan verschillende regels in de wet. Bijvoorbeeld dat de wet geldt wanneer iemand een gevaar is voor zichzelf of anderen. Als dit gevaar niet op een andere, minder ingrijpende manier weggenomen kan worden. En als iemand zich niet uit eigen beweging laat opnemen. 

Dit kan het geval zijn bij mensen met een psychiatrische stoornis of een gevorderd stadium van dementie. 

Is iemand door zijn ziektebeeld (bijvoorbeeld dementie) of door psychiatrische problemen niet meer in staat om voor zichzelf zorgen? Of is diegene een gevaar voor zichzelf en zijn omgeving? Dan is opname op basis van de Wet Zorg en Dwang mogelijk. Dit betekent dat iemand terechtkomt op een gesloten omgeving. Dat kan de locatie zijn, of de afdeling. Is er een aanvraag voor een plaats op een gesloten afdeling? Het CIZ bepaalt dan of de Wet zorg en dwang aan de orde is. 

 

Locaties waar we deze zorg bieden: